Orzechy nie do ugryzienia?

  • Drukuj

Burmistrzowie i wójtowie nie zechcieli się publicznie wyspowiadać z  pierwszych 100 dni swoich rządów, a przecież o to ich osobiście poprosiliśmy. Może nie mają jeszcze nic do powiedzenia, a może też nie chce im się chcieć...
Pierwsze 100 dni są zazwyczaj zrywem do porządkowania spraw po swoim poprzedniku, sprawdzaniu zastanego (nie)porządku, wyciągnięcia wniosków i zaplanowania działań naprawczych. Często bywa też tak, że dokonania poprzednika włodarz potępia w czambuł i wprowadza nowe reguły gry, zwalnia pracowników i zatrudnia swoich. Nie tędy jednak prowadzi droga do samorządowej kontynuacji działań w gminie, szczególnie w zakresie zaczętych zadań gospodarczych, w tym inwestycji i remontów oraz zamierzonych planów w wieloletnich programach, a nawet spłaty zaciągniętych kredytów. Istotą samorządu jest też przejęcie odpowiedzialności – niestety - za popełnione grzechy przez poprzednika. Inaczej każda kadencja będzie rozpoczynała się od początku...
Czasami z trudem dochodzi to do następcy, ale tutaj nie ma zmiłuj się i bezwzględnie konieczna jest kreatywna postawa nowego rządcy gminy. Przykładem jest wągrowiecki samorząd miejski, który zastał wiele rozpapranych zadań i niedokończonych spraw. Poprzednik w ostatnim roku kadencji wręcz szalał, wrzucając na swoje barki co rusz nowe pomysły. Zadyszał się jednak, co skończyło się dla niego marnie.

***


Burmistrz Jarosław Berendt, chcąc nie chcąc, część z nich wziął na swoją klatę. Niektóre pomysły zarzucił, jak na przykład rewitalizację skrzyżowania rzek Wełny i Nielby wraz z centrum edukacyjnym, które miało towarzyszyć tej inwestycji. Oddał też marszałkowi 2 mln zł przeznaczone na ten cel. Berendt wyszedł z założenia, że miasta jeszcze nie stać na takie fanaberie. Jednak odcinek od księżego kacerka do krzyżówki czeka na zagospodarowanie prędzej czy później.
Podobnie ma się sprawa z budową nowej plaży miejskiej i jej turystyczno-sportowej modernizacji. To już jest temat rzeka od wielu lat, przywoływany na początku każdego sezonu kąpielowego. Ostatnio pojawiła się koncepcja całościowego opracowania tego obszaru wraz z przebudową amfiteatru i parkiem okalającym, który to projekt opracowałoby Stowarzyszenie Architektów Polskich. Dlatego też burmistrz niechętnie podchodzi do zadaszenia amfiteatru w tym roku, chociaż – między Bogiem a prawdą – powinna być uszanowana wola mieszkańców, którzy gremialnie opowiedzieli się za tym projektem podczas ubiegłorocznego głosowania nad budżetem obywatelskim.

***

Kulą u nogi stała się budowa nowej oczyszczalni ścieków pod Łęgowem. Od tej inwestycji miasto jednak nie ucieknie, prędzej czy później będzie musiało podjąć się realizacji zadania. Poprzednik przedobrzył sprawę, bo w tym roku okazało się, że nie ma pełnego zabezpieczenia środków finansowych (sic!).
Poszwa „położył” też stołówkę dla przedszkolaków i uczniów, stawiając na catering. Ocknął się po niewczasie i przystąpił do budowy centralnej stołówki w Szkole Podstawowej nr 1, której mają towarzyszyć trzy stołówki przedszkolne. Znowu zabrakło kasy (1 mln zł) na ten cel, bo ktoś od Poszwy źle to zadanie skalkulował?
Bezpłatna autobusy miejskie miały uzdrowić problem komunikacyjny pod każdym względem i poprawić czystość powietrza. Tymczasem podróżuje nimi garstka młodzieży i seniorów. Nieracjonalny rozkład jazdy wcale nie sprzyja powszechnemu korzystaniu z publicznego środka lokomocji, zaś posiadacze swoich czterech kółek ani myślą przesiąść się do autobusów... Mobilne ogólnodostępne rowery uliczne też nie wpłyną na poprawę sytuacji. Ot, uliczny gadżet na krótką metę! Stawianie na budowę ścieżek i dróg rowerowych jest o wiele celniejszym zadaniem, które wpłynie na poprawę komunikacji w mieście pomiędzy osiedlami i centrum.
 
***

O budowie parkingów buforowych mało co się mówi. Z ulicy Kościuszki „wyparowało” wiele miejsc postojowych wskutek jej przebudowy i wprowadzenia jednostronnego pasa parkingowego. Coraz ciaśniej robi się na ulicach, wszak coraz więcej przybywa samochodów, a ubywa miejsc postojowych. Wydaje się, że bez wprowadzenia opłat parkingowych miasto tak łatwo tego orzecha nie ugryzie...