sobota, 15 grudnia
00:33

Proszę o powtórkę

Ocena użytkowników:  / 0

Przy ścieżce w kierunku rzeki wciąż królują śmieci. Fot. Rafał Różak

Mam ogromną prośbę do Waszej redakcji. A mianowicie chodzi mi o porządek na tzw. deptaku, na który się schodzi z ul. Piaskowej, koło budynku dla niepełnosprawnych, w stronę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiosna ujawniła i pokazała wszystkim, którzy tamtędy chodzą, jaki tam jest ogromy nieporządek, walające się śmieci, butelki, puszki po piwie, a także całe worki ze śmieciami i nawet wersalka.
Pisałem już kiedyś bezpośrednio do red. Mianowskiego, wysłałem również kilka zdjęć. Rezultat był szybki, bo po kilku dniach przyjechała ekipa i wszystko zostało posprzątane. Ale to, co jest obecnie, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Pisałem do Urzędu Miejskiego list, ale został bez odpowiedzi. Odkąd zrobiono tam ładny chodnik z kostki brukowej, bardzo dużo ludzi tamtędy chodzi, nawet jak przyjeżdżają wycieczki, też tam schodzą.... i co widzą? Może Państwa redakcja, jak zrobi kilka zdjęć i pokaże, to coś się zmieni. Bardzo Państwa proszę i z góry za udaną interwencję dziękuję. Mam nadzieję, że nie zajmie to Państwu dużo czasu.
Mieszkaniec

Fot. Rafał Różak

Wiara w ludzi

Ocena użytkowników:  / 0
krzysztof lubik

Szanowna, kochana redakcjo Głosu Wągrowieckiego!

Jestem człowiekiem, któremu przywróciłaś wiarę w ludzi. Mógłbym przez lata cierpieć i pies z kulawą nogą by tego nie zauważył. Lekarze w Poznaniu mnie zbadali i powiedzieli co należy zrobić, żebym wyzdrowiał. Ucieszyłem się, ale nie wiedziałem, że jednocześnie skazali mnie na długą drogę przez mękę. Mogłem liczyć na wyzdrowienie w 2022 roku, po zaplanowanym na ten termin zabiegu. To miało mi wystarczyć.

.

Czytaj więcej...

Zlikwidują bibliotekę?

Ocena użytkowników:  / 0
5 listopada w Żabiczynie odbyło się spotkanie przedwyborcze z kandydatem na wójta oraz panią sołtys, kandydatką na radną, a także reprezentantem SLD do rady powiatu. Jednym z ważniejszych celów, jaki został przedstawiony na przyszłą kadencję, jest likwidacja biblioteki w Żabiczynie.

Warto nadmienić, że jest ona jedną z dwóch ostatnich funkcjonujących w gminie. Czy takie działanie ma mieć pozytywny wpływ na rozwój kultury i zwiększenie czytelnictwa.

Czytaj więcej...

Muzeum nie dla dzieci

Ocena użytkowników:  / 3
Dziękujemy za artykuł „Pieniądz ponad wszystko”.
Panie Czarku, niech Pan napisze o szkole muzycznej, o marzeniu, które spełnił Minister Kultury panu Zielińskiemu, ponieważ pan M. Z. mówi głośno: „taka szkoła to było moje marzenie, takie akwarium z rybkami, to było moje marzenie” tylko że to niczemu i nikomu nie służy nawet, a już na pewno nie dzieciom, które się tam uczą, bo one tam wstępu nawet nie mają. Ponoć za darmo, bo pieniądze - darowizny - to są wręcz wymuszane od rodziców. I tu pytanie: na jaki cel?

Szaleniec na ulicach

Ocena użytkowników:  / 0
Ostatnie wydanie Głosu Wągrowieckiego pokazuje dużą ilość różnych wypadków. Ze grozą czekam, kiedy wydarzy się kolejny wypadek, który może spowodować pewien mieszkaniec Gołańczy. Jeździ on ścigaczem po mieście z bardzo dużą szybkością i niesamowitym rykiem silnika. Nasza policja daje mu pełne przyzwolenie na te harce, nie reaguje na to nasza władza lokalna.
Jak długo temu człowiekowi będzie się udawało? Przecież to jest potencjalny morderca. Oby nie trzeba użyć sloganu o znieczulicy społecznej.

Czytaj więcej...

Złudne nadzieje

Ocena użytkowników:  / 0
Gdy w jednym z ostatnich wydań „Głosu Wągrowieckiego” znalazła się informacja, że w Skokach funkcjonować będą trzy gabinety dentystyczne, zamiast dotychczasowych dwóch, to wydedukowałem, że dostępność usług polepszy się.
Chociaż dotąd też nie było najgorzej; przyjęcia odbywały się na bieżąco. Zdarzało się nieraz, że jeśli potencjalny pacjent zjawił się zbyt późno, to mógł nie „załapać się” w danym dniu. Pojawiłem się 21 sierpnia w nowej Przychodni Stomatologicznej „Dent-Im” przy ul. Rościńskiej. W poczekalni - korytarzu pusto. Gdy byłem zajęty studiowaniem harmonogramu przyjęć, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń, z jednego z pomieszczeń wynurzyła się pani w niebieskim kitlu. Nie krzyknęła wprawdzie: „Ej, czego!”, ale nadmiarem uprzejmości nie grzeszyła, bo rozmowę prowadziła w takim tonie i w takim stylu, jak gdyby chciała zademonstrować swoją dominację nad potencjalnym pacjentem.

Obchody 25 lat wolności: zabrakło bezrobotnych...

Ocena użytkowników:  / 5
Z uwagą przeczytałam o wielkich obchodach 25-lecia wolności oraz przedstawienie ludzi promujących „propagandę sukcesu”. Nie neguję, są to osoby ciężkiej pracy, odpowiedzialności.
Przedstawiono osoby na stanowiskach, samorządowców, inteligencji, duchowieństwa, którzy mają pracę, pensje, diety, przywileje, ale oni nie stanowią większości i nie mają powodu żeby narzekać.

Suche drzewa

Ocena użytkowników:  / 0

suche drzewa gnieznienska

Wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej, na odcinku od ronda do torów, rośnie 14 drzew, które są już całkowicie lub częściowo suche.
Łamiące się pod wpływem wiatru konary zagrażają zarówno kierującym pojazdami, jak i przechodniom. Aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby całe drzewo przewróciłoby się na jezdnię. Tuż obok jest siedziba Powiatowego Zarządu Dróg. Może zatroszczyliby się o bezpieczeństwo? Na tę sprawę zwracają też uwagę działkowcy.

Czytaj więcej...

Oburzenie nie miało granic

Ocena użytkowników:  / 0
...Wielka rzesza uczestników procesji z obu parafii, przy umiarkowanej pogodzie przedostatniego dnia tegorocznej wiosny pokazała, jak silna to tradycja zakorzeniona w naszym narodzie, który kultywując to święto, dokumentuje również publicznie swą wiarę i to jest siła naszej wiary, której nawet nie był w stanie zakłócić epizod przy drugim ołtarzu, gdy na Rynku, w trakcie celebrowania obrzędu, z umieszczonych tam głośników rozbrzmiały - jakoby na zagłuszenie naszej uroczystości – głośne dźwięki melodii niezwiązanych z naszą uroczystością.

Dobro naszych podopiecznych

Ocena użytkowników:  / 2
My, nauczyciele Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, chcielibyśmy wyrazić nasze oburzenie i oficjalnie zaprotestować przeciwko niedawnym działaniom dyrekcji naszej szkoły, dotyczącym kilkorga uczniów Gimnazjum w Damasławku. Wybraliśmy formę listu otwartego, aby nasz głos był doniosły i dotarł wszędzie tam, gdzie dotrzeć powinien, ponieważ w tej sprawie nie chodzi o nas, ale o dobro naszych podopiecznych. Nie zgadzamy się na takie traktowanie naszych uczniów, którego mimowolnymi świadkami byliśmy w minionym tygodniu.
Cały problem wyniknął w związku ze spontaniczną i samodzielną inicjatywą uczniów gimnazjum, którzy wystąpili w obronie swojej nauczycielki chemii z dziesięcioletnim stażem pracy. Dyrekcja nie przedłużyła z nią umowy o pracę, zatrudniając innego nauczyciela. Uczniowie zebrali w szkole podpisy pod listem, w którym wyrazili swoją opinię na temat polityki kadrowej, prowadzonej przez dyrekcję i zwrócili się do organu prowadzącego z prośbą o wsparcie i ewentualną interwencję. Akcję przeprowadzili na terenie szkoły podczas lekcji, świadomie łamiąc niektóre przepisy obowiązujące w szkole, ale zrobili to w poczuciu demokratycznej i obywatelskiej konieczności, okazując wsparcie i solidarność wobec jednej ze swoich ulubionych nauczycielek.

25 lat wolności

Ocena użytkowników:  / 4
Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu (polskiej pierestrojki) zaistniała dziejowa szansa na drodze do wolności, by opozycja mogła uczestniczyć w wyborach parlamentarnych. Społeczeństwo polskie tę szansę postanowiło wykorzystać, organizując się w Komitety Obywatelskie „Solidarność”.
POCZĄTKI
Tymczasowy Zarząd Regionalny NSZZ Solidarność w Pile, pośród 49 podobnych, zorganizował dla celów wyborczych Regionalny Komitet Obywatelski Solidarność Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile. Członkiem RKO w Pile i równocześnie pełnomocnikiem odpowiedzialnym za organizację Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, na terenie Pałuk Zachodnich (Ziemia Wągrowiecka) został wówczas Lech Sobczak, a jego zastępcą Zbigniew Nowakowski (obaj z Wągrowca).

Czytaj więcej...

Podwyżki, ale w tajemnicy

Ocena użytkowników:  / 0
W odpowiedzi na artykuł pt.: „Podwyżki, ale w tajemnicy” zamieszczony w wydaniu Głosu Wągrowieckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., nr 16 (1100), wnoszę o zamieszczenie w najbliższym wydaniu tygodnika sprostowania o następującej treści:
Odnosząc się do artykułu pt.: „Podwyżki, ale w tajemnicy”, zamieszczonego w wydaniu Głosu Wągrowieckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., nr 16 (1100), pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko zamieszczonym tam nieuprawnionym sugestiom i insynuacjom opartym o nieprawdziwe informacje zamieszczone w internecie przez anonimowe osoby będące „być może pracownikami szpitala”.

Czytaj więcej...

Jak zwał, tak zwał

Ocena użytkowników:  / 0

Kilka słów w odniesieniu do nad wyraz konstruktywnej krytyki wójta gminy Damasławek w treści artykułu pt. „Akcyza jest, kasy brak”.
Oznaczenie kodowe paliwa na złożonej fakturze było niezgodne z zapisami art.1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, czyli było błędne. Potwierdziło to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile, uznając jednak, że nie jest to powód do odmowy zwrotu akcyzy.
Głos Wągrowiecki ukazał się w środę 26 lutego br., więc - jak przyznaje wójt - `w dniu przesłania pieniędzy. Wydanie zamknięte jest dzień wcześniej, dlatego autor miał rację twierdząc, że wójt nie zapłacił.

Czytaj więcej...

Mój punkt widzenia

Ocena użytkowników:  / 1

Nawiązując do artykułu pt. „Akcyza jest, kasy brak” opublikowanego w nr wyd. 9 Głosu Wągrowieckiego z 26 lutego 2014 r. autorstwa Pana Cezarego Kucharskiego, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o opublikowanie sprostowania w trybie art. 32 ust. 5 z wyżej cytowanej ustawy, przy którego redagowaniu należy wziąć pod uwagę następujące fakty.
Nieprawdą jest, że „wójt odmówił wypłaty z powodu błędu w oznaczeniu kodowym paliwa CN”, gdyż odmowa wynikała z powodu tego, że oznaczenie paliwa na złożonej przez Panią Czajkowską fakturze było niezgodne z zapisami art.1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Nieprawdą jest, że Państwo Czajkowscy „pieniędzy na koncie nie mają do chwili obecnej”, gdyż pieniądze zostały przekazane na ich konto dnia 26 lutego 2014 roku, czyli zaraz po tym, jak otrzymaliśmy środki na ten cel od Wojewody Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Gdzie jest dozorca?

Ocena użytkowników:  / 0

Swój list w imieniu mieszkańców bloków TBS-ów przy ulicy Ks. Wujka 16A i 16 B zatytułuję: Gdzie jest dozorca?...
Konkretnie chodzi nam o porządek wokół naszych dwóch bloków. Od jakiegoś czasu, niemniej jak pół roku, stan czystości pozostawia bardzo wiele do życzenia. W ogóle nie są sprzątane i zamiatane kostki, chodniki wokół bloków, trawniki nie są wygrabiane, pełno jest niedopałków papierosów i zapałek. Nasz obecny dozorca wpada na kilka minut i do jego pracy należy tylko opróżnienie dwóch małych koszów przed klatkami, co też nie jest co dzień robione, bo zdarzają się dni, że w ogóle go nie ma.

Czytaj więcej...

Jest inaczej

Ocena użytkowników:  / 0

Szanowny Panie Redaktorze Franciszku!
W swoim artykule „Z  rybą za pan brat” (GW z dn. 26.02.2014r.), opisującym dokonania właściciela gospodarstwa rybackiego w Skokach, wyraził Pan opinię, że „burmistrz Tadeusz Kłos może zacierać ręce - wszak turyści, to dodatkowe dochody dla miasta i gminy”. Otóż pragnę Pana wyprowadzić z błędu - skockie jeziora nawet w najmniejszym stopniu nie są zagospodarowane pod względem turystycznym, nie ma tu żadnej infrastruktury, w szczególności brak jest jakiegokolwiek zaplecza sanitarnego. Dlatego, póki co, wędkarze i „turyści” pozostawiają w Skokach więcej śmieci i odchodów niż złotówek.

Czytaj więcej...

Nadzieja w młodych

Ocena użytkowników:  / 0

Prasa lokalna doniosła, że powstaje w naszym powiecie oficjalna struktura organizacji młodzieżowej Młodzież Wszechpolska.

Należy się cieszyć, że młodzież jest aktywna, że chce coś dobrego robić, bo czas najwyższy, żeby wymienić starych polityków, którzy się znają na wszystkim i na niczym, eksperci od wszystkiego, od katastrof, wywiadów, wojsk, ekonomii, prawa, ale najlepiej im wychodzą zażarte kłótnie i brak woli czynienia czegoś dobrego dla kraju.
Chciałbym, aby młodzież była twórcza, samodzielna w myśleniu, nie przyjmowała tego co mówi się „u cioci na imieninach”, żeby nie słuchała polityków, profesorów, historyków, bo wiedzę mają nierzetelną, nikłą i tendencyjną, tylko demoralizują młodzież, która za mało przeżyła i przeczytała i ślepo przyjmuje to co słyszy, a często są to kłamstwa sztuczne robienie bohaterów, patriotów i zaprzańców fałszywych ocen.

Czytaj więcej...

Nie odpuszczam, jeżeli mam rację

Ocena użytkowników:  / 0

Zabieram głos tylko w słusznej sprawie i tam, gdzie liczą na mnie inni, mający mniej odwagi.
Tak przez 8 lat, mimo przykrości, starałam się o windę dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku przychodni w Gołańczy, o parking przed przychodnią i dbałość o budynek.
Tak było z likwidacją szkół gimnazjalnych w gminie 10 lat temu, wtedy byłam przewodniczącą rady rodziców szkoły w Morakowie.
Teraz wspieram rodziców i nauczycieli szkoły PSM, którzy mają odmienne zdanie z dyrekcją.

Czytaj więcej...

Stanowczo protestujemy

Ocena użytkowników:  / 0

Droga Redakcjo.
Wyrażamy swoje oburzenie wobec treści listu podpisanego przez panią B. Zielińską – dyrektor PSM I st. w Wągrowcu, a zamieszczonego w rubryce „Śladem naszych publikacji”. Padły w nim niesprawiedliwe i poniżające - w naszej ocenie - stwierdzenia dotyczące nauczycielek szkoły muzycznej, pań: A. Rękas - Fabrowskiej, H. Miler i H.  Kaczmarek- Piwońskiej.
Jako rodzice mieliśmy lub mamy nadal kontakt z tymi pedagogami. Są to osoby o wysokiej kulturze osobistej, mające serdeczny i troskliwy stosunek do uczniów, zawsze wyrażające szacunek wobec innych ludzi. O zaangażowaniu w wykonywaną pracę świadczą wszelkiego rodzaju ich działania na rzecz dzieci. To one organizują konkursy, wycieczki, wyjazdy do instytucji kultury, takich jak filharmonia czy opera oraz koncerty, w których aktywnością może wykazywać się m. in. pan M. Zieliński jako nauczyciel. W swoją pracę angażowały i angażują nas – rodziców. Wspólnie dekorowaliśmy szkołę z okazji ważnych szkolnych koncertów czy świąt. Mieliśmy okazję się bliżej poznać - i my, i nasze dzieci - podczas wspólnych rodzinnych koncertów czy spotkań przy ognisku na koniec roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Druga strona medalu

Ocena użytkowników:  / 0

W artykule „Ferment w muzycznej” występują nazwiska trzech nauczycielek, które próbują dokonać zamachu na szkołę. Zatem powstaje pytanie „skąd taki artykuł”, który wyraźnie wskazuje, że komuś zależy na sianiu fermentu.

Okres minionych dwóch lat, bardzo trudnych w moim życiu, jest czasem ustawicznych ataków na mnie, na szkołę oraz na mojego męża. Maciej Zieliński nie kieruje szkołą. Ewaluacja dotycząca kulturotwórczej działalności szkoły, przeprowadzona w 2011/12 przez zespół kierowany przez panią Honoratę Miler, wskazuje, że jest on najbardziej aktywnym nauczycielem. W szkole należałoby przypisać mu określenie lidera, a nie dyrektora. Dzięki jego inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu szkoła mogła się rozbudować, zakupić i wyremontować instrumenty służące uczniom, zrealizować ogromną ilość prac remontowych, dzięki czemu szkoła pięknieje z roku na rok. Za swoje ogromne zaangażowanie stał się największą ofiarą nagonki prowadzonej przez panią Henrykę Kaczmarek-Piwońską.

Czytaj więcej...

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem