Unia to my

  • Drukuj

Liceum przy Klasztornej odwiedził znany aktor OLGIERD ŁUKASZEWICZ, który aktywnie działa na rzecz wspólnoty europejskiej jako założyciel fundacji My Obywatele Unii Europejskiej.

Aktor od niespełna roku prowadzi fundację My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Jastrzębowskiego, która w preambule statutu zawiera stwierdzenia określające jej charakter. Czytamy tam m.in. o tym, że „zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to przeciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji zależy również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”.
Aktor, goszczący w wągrowieckim liceum we wtorek, przywołał przy okazji postać patrona fundacji, czyli przyrodnika Wojciecha Jastrzębowskiego, żyjącego w XIX wieku, który po doświadczeniach walki o Olszynkę Grochowską podczas powstania listopadowego sformułował projekt pierwszej konstytucji zjednoczonej Europy, która zakładała brak granic, jednolite prawo i władzę sprawowaną przez przedstawicieli wszystkich narodów. Opublikował te założenia w czterdziestą rocznicę uchwalenia Konstytucj i majowej, 3 maja 1831 roku po tytułem „O wiecznym pokoju między narodami”. Potwierdza to tylko, że Unia Europejska nie jest li tylko pomysłem Niemców czy Francuzów, jest jak najbardziej pomysłem polskim. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 39 Z 26 WRZEŚNIA 2018 R.