Sporu ciąg dalszy

  • Drukuj

Skutki reformy edukacji w Wągrowcu nadal nie pozwalają na zakopanie topora wojennego.

FOT. Konrad Szadkowski

Zimna wojna trwa już rok. Zaczęło się wraz z projektem uchwał przystosowujących placówki do nowego ustroju szkolnego. Najwięcej emocji budziła przyszłość gimnazjum miejskiego. Początkowo władze chciały połączyć je ze szkołą nr 4. Po burzy w lutym 2017 w końcu wypracowano kompromis i na miejsce gimnazjum powstała Szkoła Podstawowa nr 1. Potem rodzice i nauczyciele nowej podstawówki mieli za złe burmistrzowi brak ogłoszenia naboru do klas IV i VII w placówce, co spowodowało, że szkoła ma wiele sal pustych.(...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 6 Z 07 LUTEGO 2018 R.