wtorek, 14 sierpnia
16:28

Może rodzinne trio?

DARIĘ, JULIĘ i KACPRA - troje młodych ludzi z artystycznymi ambicjami - łączy pokrewieństwo i talent.

Niewielka wieś położona niedaleko Skoków ma swoją ciekawą historię i współczesnych mieszkańców, którzy zaciekawiają. Ot, chociażby sołtys wsi, Hubert Czarnecki, który jest z zamiłowania ornitologiem i wspólnie ze znajomymi prowadzi akcję znakowania ptaków. We wsi odbywa się corocznie Festyn Lwa, który zainicjowali Radek Modlibowski i Jakub Ślósarczyk, piłkarze Wełny Skoki. To akcja na rzecz Leosia Szafrana z Wągrowca. Podczas ubiegłorocznego festynu Kacper był jednym z prowadzących licytacje. Robił to w mistrzowski sposób. Można było się od niego tego uczyć. Corocznie pomaga Piotrowi Wiśniewskiemu w licytacjach finału WOŚP. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 9 Z 28 LUTEGO 2018 R.

Dzięki nim czujemy się bezpiecznie

W ubiegły czwartek odbyła się odprawa roczna Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, na której
podsumowano 2017 rok .

W świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zebrali się strażacy - na czele z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Bartkowiakiem - oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło posłanki Marty Kubiak, starosty Tomasza Kranca, przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzaty Osuch, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Andrzeja Kuraszkiewicza, kapelana wągrowieckich strażaków ks. kan. Piotra Kalinowskiego, Nadleśniczego Durowa Sławomira Kołacza oraz burmistrzów i wójtów.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 8 Z 21 LUTEGO 2018 R.

Przyjdą wybory i wyborcy ocenią

Z wojewodą wielkopolskim
ZBIGNIEWEM HOFFMANNEM na temat postrzegania miasta Wągrowca i pomocy poszkodowanym w Murowanej Goślinie, rozmawia Jerzy Mianowski.

Jak Pan postrzega Wągrowiec na tle miast i gmin w Wielkopolsce?
- To jest dość skomplikowane pytanie, bo kluczowe jest tutaj to, co stanowi punkt odniesienia, np. wybrane wskaźniki demograficzne, geograficzne czy gospodarcze. W Wągrowcu złożyłem wizytę w celu zapoznania się ze stanem infrastruktury drogowej. Burmistrz pokazał mi miasto i wymienił wskaźniki rozwojowe. Z nich wyglądało, że miasto się rozwija. Za pół roku będzie ten najważniejszy sprawdzian, czyli wybory samorządowe. Opinia wojewody być może jest dla Pana interesująca, lecz bardziej interesująca będzie opinia wyborców. Jeśli uznają, że miasto jest zarządzane w sposób prorozwojowy, to z pewnością mandat będzie przedłużony.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 8 Z 21 LUTEGO 2018 R.

Wielkość człowieka nie zależy od sławy...

Pożegnanie bliskiej osoby zawsze jest trudne dla jej otoczenia, zwłaszcza gdy żegna się człowieka zacnego.

FOT. Jerzy Mianowski

Tadeusz Synoracki był właśnie takim człowiekiem, pełnym spokoju, opanowania, ciepła i dobroci, serdeczności i życzliwości. Zmarł w młodym jeszcze wieku, nie mówiąc ostatniego słowa. Miał jeszcze tyle do zrobienia, snuł plany na przyszłość... Odszedł nagle. Zostawił żonę, trzy córki i wnuczęta.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 7 Z 14 LUTEGO 2018 R.

Rodzino, oddaj kasę

Już wiadomo, ile osób musiało zwrócić nienależnie pobrane środki na pierwsze dziecko z programu Rodzina 500+. Zwracane są też środki w ramach świadczeń rodzinnych.

FOT. Franciszek Szklennik

 

Pisaliśmy w ubiegłym roku o tym, że w wyniku weryfikacji dokumentów potwierdzających uzyskane dochody wydano decyzje administracyjne o konieczności zwrotu świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko. Obraz nie był wtedy pełny.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 6 Z 07 LUTEGO 2018 R.

 

Pierwsza taka noc...

To była już ostatnia studniówka w powiecie wągrowieckim.

FOT. Jerzy Mianowski

W tym roku 48 uczniów Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy przystąpi do egzaminu dojrzałości. Studniówkowy bal rozpoczął odliczanie dni do tego emocjonującego wydarzenia. W minioną sobotę ubawu po pachy nie brakowało w Hotelu Pietrak, gdzie bawili się młodzi gołańczanie. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 5 Z 31 STYCZNIA 2018 R.

Profesjonalni ochotnicy

Srebrny i brązowy medal za zasługi trafił do rąk strażaków. Szkolenie ukończyło kolejnych 16 druhów. Nowy wóz bojowy znalazł się na wyposażeniu ochotniczej jednostki.

FOT. Cezary Kucharski

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżankach w gminie Gołańcz uroczyście przyjęli na stan lekki samochód ratowniczo - gaśniczy. Na wyposażeniu ma dwustu litrową beczkę wody oraz agregat wysokociśnieniowy. Wkrótce zostanie doposażony w niezbędny sprzęt. Samochód kosztował 216 tys. zł, z czego sto wyłożył samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, a pozostałą kwotę gołaniecki. OSP Krzyżanki było przedostatnią jednostką, która nie miała samochodu. Nowy wóz bojowy poświęcił proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Gołańczy ks. Roman Lidziński. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 4 Z 24 STYCZNIA 2018 R.

Zorganizowali się

Sympatycy ziemi damasławskiej zarejestrowali swoją działalność. Historia małej ojczyzny i pamięć o tych, którzy wywalczyli wolność, stanowią motto ich poczynań.

FOT. Archiwum TSZD

W grudniu ubiegłego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej. Swoje poczynania opiera na zasadzie non profit, a więc samoopodatkowaniu i zbieraniu składek członkowskich. Może również prowadzić działalność gospodarczą, zyskując w ten sposób fundusze.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 3 Z 17 STYCZNIA 2018 R.

Zakup w pełni uzasadniony

Powiat Wągrowiecki wkrótce stanie się właścicielem domu opieki społecznej i należących do nieruchomości gruntów. Kilkumilionowa inwestycja długo czekała na sfinalizowanie.

FOT. Archiwum DPS

W wyniku prowadzonych z pełnomocnikami spadkobiercy i właściciela nieruchomości w Srebrnej Górze (gm. Wapno) negocjacji uzgodniono cenę, za którą przejdzie ona na własność Powiatu Wągrowieckiego. Jest to siedziba Domu Pomocy Społecznej wraz z gruntami, więc po zapłaceniu 3,65 miliona złotych pensjonariusze i pracownicy na pewno poczują się trochę bardziej komfortowo. Jako że nabycie obiektu o wartości powyżej stu tysięcy złotych wymaga akceptacji powiatowych radnych, na grudniowej sesji taka uchwała została podjęta jednogłośnie. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 2 Z 10 STYCZNIA 2018 R.

Enea pomogła strażakom

Gminne ochotnicze jednostki wzbogaciły się o sprzęt wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

FOT. Cezary Kucharski

Ochotnicza Straż Pożarna ze środków Fundacji Enea zakupiła dla kilku swoich jednostek nowy sprzęt o wartości 50 tys. złotych. W damasławskiej remizie, tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, odbyło się uroczyste przekazanie go gminnym prezesom.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 1 Z 3 STYCZNIA 2018 R.

 

Och, te drogi w Rąbczynie...

Stan dróg dojazdowych we wsi woła o pomstę do nieba.

FOT. Arch. prywatne

W tej sprawie nasz Czytelnik interweniował w redakcji i przesłał zdjęcia. Idzie o drogi dojazdowe do posesji nr 117-118 - Mieszkają tutaj ludzie starsi, do których też musi dojechać karetka, muszą oni dojechać do lekarza. Dzieci trzeba dowozić na autobus, bo nie są w stanie dojechać rowerem.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 1 Z 3 STYCZNIA 2018 R.

Jak w pałacu

Więcej niż setka dzieci uczęszcza do placówki oddanej do użytku kosztem półtora miliona złotych. Dodatkowe pieniądze dyrekcja pozyskuje składając wnioski o dofinansowanie.

FOT. Cezary Kucharski

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 51/52 Z 20 GRUDNIA 2017 R.

Mikołajkowa wieża babel

FOT. KONRAD SZADKOWSKI

Pięćdziesiąt godzin prób i dziesięć spektakli w dwa dni dla ponad dwóch tysięcy widzów. „Europejskie Mikołajki” zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Wągrowcu to prawdziwa rewia.

Inicjatorką przedstawienia jest Cecylia Szalska, germanistka w SP nr1 w Wągrowcu, która opracowała scenariusz i trzymała nad wszystkim pieczę. Przez dwa dni widowisko było prezentowane uczniom szkół i przedszkoli z Wągrowca, jak też z Pawłowa, Żelic czy Łekna. Ponad setka uczniów wygaszanego gimnazjum wystąpiła w barwnym, pełnym tańca, muzyki i scenek rodzajowych programie, który miał na celu przybliżenie zwyczajów mikołajkowych w Europie i na świecie, kultywowanie tradycji, przy jednoczesnym poznaniu flag narodowych różnych krajów, słowa „mikołaj” w językach tych krajów oraz życzeń świąteczno – noworocznych. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 50 Z 13 GRUDNIA 2017 R.

Szafing No1

FOT. Anna Borczykowska

Po raz pierwszy w Damasławku zorganizowany został tzw. szafing. - bardzo modne i praktyczne wydarzenie ostatnich czasów.

Organizatorem sobotniego „wietrzenia ” szafy był Gminny Ośrodek Kultury. Jak przyznaje dyrektorka placówki, Magdalena Zygmunt, na pomysł wpadły pracownice GOK-u: Katarzyna Czechowska i Sylwia Adrych. Zaprezentowany towar: odzież, zabawki, biżuteria i wiele innych można było sprzedać (maksymalna kwota 20 zł), wymienić albo po prostu oddać za darmo. Swoje stoiska przygotowało blisko dwadzieścia pań, bo to głównie kobiety mają pod swoją pieczą zawartość naszych szaf. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 49 Z 6 GRUDNIA 2017 R.

Proboszcz zwrócił dotację

fot. polska atrakcyjna

Rada Powiatu Wągrowieckiego zażądała od parafii w Mieścisku zwrotu dotacji na prace konserwatorskie.

W lutym 2016 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej m.in. dla parafii rzymsko - katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu wągrowieckiego. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 48 Z 29 LISTOPADA 2017 R.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Zakupione przez lokalne władze gwiazdkowe prezenty trafią do uczniów. Ponad 1000 różnych odblasków ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.

FOT. Cezary Kucharski

 

Miasto i Gmina Gołańcz zakupiła dla przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych i byłych gimnazjalistów 1082 sztuki odblasków. Najmłodsi dostali 435 naklejek na tornistry. Sześciolatkom sprezentowano 93 kamizelki. Opaski na rękę trafią do 554 starszych uczniów. Samorządowcy wydali na ten cel środki z miejsko-gminnej kasy. Uroczyste wręczenie tych gadżetów odbyło się podczas apelu w szkole podstawowej im. ppłk W. Kowalskiego.(...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 47 Z 22 LISTOPADA 2017 R.

Podkategorie

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem