Duchowy patron swojej szkoły

  • Drukuj

Pan Stanisław Koczorowski był jednym z tych ludzi, których obecność odciska piętno na współpracownikach. Był pełen pogody ducha i ciepła dla innych. W każdym szukał dobra, nie potrafił żywić urazy. Był pedagogiem tzw. starej daty, wymagającym, ale w pełni oddanym swojej misji.

Pracę w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Skokach rozpoczął w 1968 r. jako nauczyciel wychowania fizycznego, a potem matematyki. Przez szereg lat pełnił funkcję wicedyrektora, a w latach 1991 – 2003 dyrektora szkoły. Bardzo wielu obecnych nauczycieli miało okazję i przyjemność z nim pracować, niektórzy byli jego uczniami. Inni poznali go później, bo mimo przejścia na emeryturę był w szkole obecny sercem, myślą i swoją osobą.(..)

WIĘCEJ W AKTUALNYM WYDANIU GŁOSU NR 28 Z 11 LIPCA 2018 R.