Kto ponosi winę za straty szpitala?

  • Drukuj

Radni podczas czerwcowej sesji podjęli uchwałę, na mocy której z budżetu powiatu zostanie pokryta ubiegłoroczna strata finansowa netto wągrowieckiego szpitala.

Zdrowotnej wpłynie nieco ponad milion złotych. Pokrycie straty zmniejszy między innymi zobowiązania wymagalne szpitala, liczone na ostatni dzień grudnia minionego roku do mniej więcej miliona.
Biegły rewident spółki Audit-Bilans, która rokrocznie dokonuje kontroli finansów, stwierdził, że całkowita strata wynosi niewiele ponad dwa miliony. Po odjęciu kosztów amortyzacji pozostała do wyrównania powyższa kwota netto.
- Czy to jest dużo, czy mało? – pytał podczas sesji Przemysław Bury, dyrektor szpitala. – Po stronie przychodów mamy o prawie trzy miliony niższą kwotę od poniesionych kosztów. Można jednak na te cyfry spojrzeć ze strony mieszkańców powiatu. Jest ich około 67 tysięcy i jeżeli przeliczymy zadłużenie na osobę, to każdy wyłoży 1,25 zł. Czy my godzimy się, żeby płacić taką kwotę na szpital? Co za te pieniądze można kupić?
Kwota, którą wymienił dyrektor Bury, zainspirowała Grzegorza Owczarzaka, radnego Platformy Obywatelskiej i szefa klubu tej partii. (...)

WIĘCEJ W AKTUALNYM WYDANIU GŁOSU NR 27 Z 4 LIPCA 2018 R.