Radość życia niezwykłych ludzi

  • Drukuj

W wigilię imienin Jana, w święto Nocy Świętojańskiej, spotkali się członkowie klubu seniora „Cystersi„ w Łeknie.

Spotkanie było wyjątkowe, bowiem w uroczysty sposób uczcili urodzinowe jubileusze swoich klubowych przyjaciół. Kazimierz Torzewski obchodził 90. urodziny, a Maria Ewertowska 80. Panie Maria Janik, Mieczysława Staciwa oraz Tadeusz Chmura, Piotr Chabros, Leonard Grochociński, Józef Czaja świętowali 70. urodziny.
W tym szczególnym dniu było wiele powinszowań i serdeczności od członków Klubu, w imieniu których życzenia składała Urszula Pawlak, prezes klubu wraz z członkami zarządu, Zygmuntem Rozmarynowskim i Dionizym Jaskólskim. Z życzeniami pośpieszyli zaproszeni goście: Tomasz Kranc, starosta wągrowiecki w asyście radnej Rady Powiatu Krystyny Urbańskiej oraz Kamil Zawadzki, dyrektor GOK, który reprezentował Przemysława Majchrzaka, wójta Gminy Wągrowiec.
Kierowane do Jubilatów życzenia i listy gratulacyjne dotyczyły tego, co dla nich najważniejsze, a mianowicie były to życzenia nieustającej pogody ducha, siły do pokonywania codziennych trudów i aby kolejne lata płynęły w dobrym zdrowiu, spokoju, życzliwości i miłości pośród rodziny oraz klubowych przyjaciół. (...)

WIĘCEJ W AKTUALNYM WYDANIU GŁOSU NR 26 Z 27 CZERWCA 2018 R.