Profesjonalni ochotnicy

  • Drukuj

Srebrny i brązowy medal za zasługi trafił do rąk strażaków. Szkolenie ukończyło kolejnych 16 druhów. Nowy wóz bojowy znalazł się na wyposażeniu ochotniczej jednostki.

FOT. Cezary Kucharski

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżankach w gminie Gołańcz uroczyście przyjęli na stan lekki samochód ratowniczo - gaśniczy. Na wyposażeniu ma dwustu litrową beczkę wody oraz agregat wysokociśnieniowy. Wkrótce zostanie doposażony w niezbędny sprzęt. Samochód kosztował 216 tys. zł, z czego sto wyłożył samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, a pozostałą kwotę gołaniecki. OSP Krzyżanki było przedostatnią jednostką, która nie miała samochodu. Nowy wóz bojowy poświęcił proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Gołańczy ks. Roman Lidziński. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 4 Z 24 STYCZNIA 2018 R.