Zorganizowali się

  • Drukuj

Sympatycy ziemi damasławskiej zarejestrowali swoją działalność. Historia małej ojczyzny i pamięć o tych, którzy wywalczyli wolność, stanowią motto ich poczynań.

FOT. Archiwum TSZD

W grudniu ubiegłego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej. Swoje poczynania opiera na zasadzie non profit, a więc samoopodatkowaniu i zbieraniu składek członkowskich. Może również prowadzić działalność gospodarczą, zyskując w ten sposób fundusze.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 3 Z 17 STYCZNIA 2018 R.