Przychodzi audyt do szpitala

  • Drukuj

FOT. Franciszek SzklennikFOT. Franciszek Szklennik

Rada Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej poznała wyniki audytu za 2015 rok, sporządzonego przez biegłego rewidenta. Trwa finansowe sprzątanie po poprzednikach.

Podstawą oceny funkcjonowania szpitala był bilans otwarcia, a ten nie był optymistyczny. Szpital w styczniu 2015 roku notował stratę z lat ubiegłych w wysokości 6 552 258,64 zł. Na rok 2015 początkowo planowano deficyt ZOZ na poziomie 700 tysięcy złotych, potem zmniejszono do niedoboru na poziomie 200 tysięcy a rok, pomimo licznych inwestycji i niezbędnych wydatków, zakończono na plusie ponad 160 tysięcy. Dodatkowo przyszło zmierzyć się z roszczeniami Narodowego Funduszu Zdrowia za niesłusznie pobrane za poprzedniej dyrekcji środki (ponad milion złotych) za świadczenia paliatywne, które przychodzi dziś spłacać... (...)

UNIKNĄĆ RYZYKA
Funkcjonowanie powiatowej placówki niesie za sobą nieuniknione koszty, a te sięgają kwoty ponad 25 mln złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia stawia swoje wymogi. Kto płaci - ten wymaga. Nawet jeśli płaci dopiero po negocjacjach. Fundusz ma w swoim ręku poważny argument w postaci możliwości kontroli. Do grona uprawnionych do bieżących weryfikacji należą także Najwyższa Izba Kontroli, Wojewoda Wielkopolski, Regionalna Izba Obrachunkowa i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Oczywiście, każda z tych instytucji w swoim zakresie (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 14 z 6 kwietnia 2016 r.