środa, 19 grudnia
05:25

Mikołaje z Holandii

Już ponad 30 lat trwa współpraca gminy Damasławek z holenderską gminą Oost-West-Middelbeers. Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia każdego roku „Mikołaje z Holandii” przybywają z upominkami.

1

Nie inaczej było w tym roku. Przez kilka dni, kiedy pojawiają się w gminie Damasławek, nie próżnują: kupują artykuły przemysłowe i produkty spożywcze, szykują świąteczne paczki, uzupełniając je własnoręcznie przygotowanymi jeszcze upominkami. W tym roku nasi holenderscy przyjaciele przygotowali aż 112 paczek o wartości 25 euro każda. Osobiście też rozwieźli je osobom, które chcieli wesprzeć przed świętami. Tegoroczne spotkanie z gośćmi z Niderlandów miało szczególny charakter, bowiem przewodniczący Komitetu Holenderskiego Frans Putmans z końcem tego roku rezygnuje z funkcji przewodniczącego. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 51/52 Z 19/26 GRUDNIA 2018 R.

Wójt odpowiada za wszystko

O roli wójta w gminie i możliwościach jej rozwoju oraz zamierzeniach kadrowych Jerzy Mianowski rozmawia z wójtem CYPRIANEM WIECZORKIEM.

Jak się Pan czuje w nowej roli życiowej?
- Startując do wyborów przygotowywałem się do tej roli i może dlatego teraz czuję się bardzo dobrze. Nie przechodziłem stresu, albowiem wiedza i doświadczenie, jakie nabyłem w urzędzie gminy, dużo mi pomogły. Teraz dłużej przebywam w pracy, nawet do późnych godzin wieczornych, by bliżej przyjrzeć się dokumentacji niektórych spraw.
Dłużej Pan pracuje, bo Pana poprzednik nie informował o wszystkim?
- Niestety, nie wtajemniczał mnie w wiele spraw, Szczególnie po mojej deklaracji udziału w wyborach.
Co poprzedni wójt skrywał przed Panem?
- Niektóre projekty inwestycyjne były dla mnie niewiadomą, między innymi plany koncepcyjne i projektowe oraz finansowanie ich.
Przez cztery lata był Pan kierownikiem wydziału organizacyjnego i zastępował sekretarza gminy, więc nie był pana prawą ręka wójta?
- No nie do końca. Zarządzałem Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Odmówiłem przejęcia obowiązków Sekretarza, ponieważ wiedziałem, że będę uczestniczył w wyborach samorządowych. Chciałem uniknąć konfliktu interesów. Niestety, do zastąpienia sekretarza nie było chętnych.
Urząd gminy nie miał szczęścia do sekretarza?
- No cóż, w ostatnich latach aż cztery osoby sprawowały ten urząd. Nie zawsze współpraca sekretarza z wójtem układała się dobrze. Obecna sekretarz ma swoje prawa jako młoda matka, a ja w pełni rozumiem i akceptuję tę sytuację.
W jakiej kondycji finansowej zastał Pan gminę?
- Zadłużenie nie ogranicza nam znacząco działań, jesteśmy wypłacalni, większym problemem są inwestycje wielomilionowe. Tutaj musimy starać się o środki zewnętrzne, w tym unijne, oczywiście zawsze trzeba mieć wkład własny. Przewidujemy, że zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 5,14 mln zł.
Jak Pan zamierza zmaksymalizować większe dochody do kasy gminy?
- Niestety, ale nie mamy na terenie gminy większej ilości przedsiębiorstw. Firmy Damłyn, DekaTrade, Eko-Pal, Jóźwiakowski czy też Kamiński i Lorenc są stosunkowo dużymi przedsiębiorstwami. Wiatraki u nas nie wypaliły, a można było liczyć na dodatkowe dochody, jednak już jest posprzątane. Mam nadzieję, że dostęp do drogi S 5 przyciągnie potencjalnych przedsiębiorców. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 49 Z 5 GRUDNIA 2018 R.

Jak nigdy, jak zawsze

Burmistrz TADEUSZ KŁOS, choć nie ma większości w radzie, to jednak ją uzyskał w pierwszych głosowaniach podczas inauguracyjnej sesji.

Ostatnie dni przed pierwszą sesją nowo wybranej rady spożytkowane zostały chyba na mobilizowanie sił i szabel przed wyborami przewodniczącego rady i jego zastępcy. Ostrożne kalkulacje mówiły o być może nieznacznej wygranej kandydatów z komitetu wyborczego burmistrza Tadeusza Kłosa. Wszak wprowadził do rady zaledwie 1/3 składu radnych, a ci, którzy ewentualnie mogli dodatkowo zasilić jego szeregi, nie byli bez grzechu w kampanii wyborczej. A burmistrz doskonale wiedział, kto i z kim grał i w jakiej orkiestrze. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 48 Z 28 LISTOPADA 2018 R.

 

OSP z nowym sprzętem

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy otrzymały wyposażenie w nowy sprzęt ratowniczy i wyposażenie strażaków.

Środki na zakup pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach niedawno utworzonego Funduszu Sprawiedliwości i utworzonego w jego ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wydatkowanie tych środków na zakup sprzętu dla OSP i Państwowej Straży Pożarnej zostało skrytykowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jednakże resort w szybkim trybie uruchomił środki, co było nie bez znaczenia w obliczu zakończonej już kampanii wyborczej do samorządów. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 47 Z 21 LISTOPADA 2018 R.

Pracuję „na maksa”, ale zawsze może być lepiej

Z ROBERTEM TORZEM, laureatem plebiscytu Głosu Wągrowieckiego „Radny na Medal” o jego społecznikowskiej pasji i obowiązkach zawodowych, rozmawia Cezary Kucharski.

Jak poczuł się gołaniecki „radny na medal”, kiedy poznał wyniki plebiscytu?
- Informacja oczywiście mnie zaskoczyła, ale nie zaprzeczam, że uczucie było miłe. Wiedziałem o przebiegu głosowania z gazety, jednak wynik przerósł moje oczekiwania. Cieszę się, że prawie półtora tysiąca głosów jest moim udziałem, więc na pewno nie głosowała na mnie tylko rodzina. A tak na poważnie, to mam zamiar dalej sumiennie pracować na zaufanie ludzi.
Jak Pan myśli, co zadecydowało o sukcesie?
- Nie mnie to oceniać, jednak mam jeszcze większą motywację do działania w trzeciej z rzędu kadencji. Zawsze staram się robić wszystko na „maksa”.
Osiem lat, to długi okres. Co Pana zdaniem było ważne w rajcowskiej pracy?
- Sądzę, że stworzenie grupy Team Run Gołańcz, czyli propagowanie aktywności sportowej oraz zdrowego trybu życia. Zaangażowanie w imprezy o charakterze kulturalnym typu Narodowe Czytanie. Zaproszenia do udziału w nich zawsze odbieram jako wielkie wyróżnienie. Staram się służyć pomocą tam, gdzie jestem potrzebny. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 46 Z 14 LISTOPADA 2018 R.

Wszyscy zasługują na chwałę i pamięć

Z WAWRZYŃCEM WIERZEJEWSKIM, laureatem dorocznej Nagrody Pracy Organicznej ZŁOTY LIŚĆ im. dr. Władysława Purczyńskiego, o rodzinnych korzeniach i ich życiowych konsekwencjach rozmawia Jerzy Mianowski.

Nagroda ciebie zaskoczyła?
- Uczestnicząc w wielu uroczystościach wągrowieckich, również organizowanych przez wydawcę i redakcję „Głosu Wągrowieckiego”, miałem okazję gratulować wielu zacnym mieszkańcom regionu przyznawanych im tam wyróżnień. Były to zacne osobistości, zasłużone w wielu dziedzinach i stanowiące chlubę dla miasta i powiatu. Przez myśl mi nawet nie przeszło, że kiedyś sam znajdę się w takim gronie. Zaskoczenie, to nie wszystko co odczuwałem w tym momencie. Też zdziwienie, ale i duma, że moja poczynania, tylko częściowo przecież związane z Wągrowcem, znalazły aż takie uznanie. No i poczucie, że znalazłem się w znakomitym gronie „organiczników”.
Tak na dobrą sprawę jesteś i nie jesteś wągrowczaninem?
- Kiedyś mówiłem, że jestem Poznańczykiem. Od kiedy jednak, gdy moją pasją stała się historia regionu, uważam się po prostu za Wielkopolanina. Mentalnie jestem chyba jednak wągrowczaninem, gdyż właśnie w tym mieście, studiując dzieła mojego pradziada Piotra Palińskiego, poznałem w pełnej krasie czym jest miłość do naszej ojczyzny – dużej, czyli Polski i małej, czyli miejsca, gdzie się urodziliśmy i wychowaliśmy.
To jak naprawdę jest z twoim rodowodem wągrowieckim?
- Wspomniałem Piotra Palińskiego. To jest mój pradziad ze strony babci Pelagii Wierzejewskiej z domu, właśnie Palińskiej. Paliński miał bogate i długie życie, zmarł w Wągrowcu w roku 1950 w wieku 97 lat. Przeżył w tym mieście ostanie 23 lata swojego życia. Uznał, że jest to najlepsze miejsce, gdzie może podsumować swoją życiową drogę – Polaka, patrioty, nauczyciela, redaktora, pisarza i katolika. Kiedy sam osiągnąłem wiek, w którym prawdziwy mężczyzna zaczyna się interesować swoimi przodkami i zacząłem bywać w Wągrowcu, przeprowadzając długie rozmowy z panią Marią Baar, bibliotekarką i nauczycielką, a przede wszystkim znakomitą regionalistką dokumentującą chwalebną przeszłość regionu i jego mieszkańców, tudzież współpracownikiem Głosu Wągrowieckiego, to też poczułem taką więź emocjonalną z tym miejscem i stało mi się ono bliskie. W domowym archiwum mam różne listy i fotografie związane z pobytem Palińskiego w Wągrowcu, tutaj przeżył on dekadę przedwojenną, lata okupacji niemieckiej i trudny okres powojenny. Tu pisał i tworzył. Tutaj też odwiedzali go moi dziadkowie, rodzice, stryjowie.
Wydałeś kilka tomów dzieł Palińskiego z okazji 630-lecie miasta Wągrowca, przywracając do pamięci zasłużonego dla Wągrowca człowieka...
- Było to możliwe dzięki nieocenionej pomocy pani Marii Baar. Ta zasłużona dla Wągrowca postać przywracała lokalnej i nie tylko lokalnej pamięci sylwetki wybitnych postaci żyjących w regionie. To ona dotarła do skarbnicy pamiątek po Palińskim i utworzyła coś na kształt małego muzeum, które zlokalizowała na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu. Doprowadziła do tego, że bibliotece nadano imię Piotra Palińskiego i że jedna z ulic miasta zyskała jego miano. Na jej wniosek Piotr Paliński otrzymał pośmiertnie prestiżowy Medal Rodła. W działaniach tych Maria Baar zyskiwała poparcie środowisk i mieszkańców miasta. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 45 Z 7 LISTOPADA 2018 R.

Rocznice okazją do górniczych wspomnień

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych i pomordowanych w walce. Pięć górniczych wózków będzie zawsze przypominało o gipsowo-solnej tradycji.

Sto lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie i okazało się zwycięskie. W tym roku obchodzimy również stu lecie odzyskania niepodległości. Z tych ważnych powodów doszło do spotkania i złożenia kwiatów pod pomnikiem postawionym ku czci poległych i pomordowanych za wolność ojczyzny. Wiązankę położono także przed pięcioma wózkami górniczymi, które na stałe pojawiły się w gminnym krajobrazie, jako symbol wapieńskiego górnictwa gipsowego i solnego. Trzy symbolizują odpowiednio wydobycie gipsu, soli oraz katastrofę górniczą z sierpnia 1977 roku. Wszystkie zostały trwale przymocowane obok wspomnianego obelisku.
- Cieszę się z tego, że żyjemy w wolnej Polsce i możemy świętować ważne dla każdego Polaka rocznice – mówi Zbigniew Grabowski, wójt gminy. – Jest także okazja, żeby wspomnieć i utrwalić w ludzkiej pamięci rolę naszej kopalni, która była wspólnie z Wieliczką ostoją krajowego górnictwa solnego. Gmina natomiast bardzo się rozwijała. Na początku wieku miejscowość liczyła zaledwie 240 mieszkańców, a w okresie świetności ponad trzy tysiące. Dawała wtedy największy dochód dla ówczesnego województwa pilskiego. Doprowadziliśmy do tego, że te wózki kopalniane ,pochodzące z Kłodawy, znalazły się w naszej gminie, więc każdy będzie pamiętał o tych czasach. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 44 Z 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Gra w zielone

Polskie Stronnictwo Ludowe nadal rozgrywającym w powiecie. W radzie powiatu zabraknie znanych nazwisk.

Powszechna mobilizacja wyborcza udzieliła się mieszkańcom naszego powiatu. Zagłosowało 55,97 proc. uprawnionych, co przekłada się na 29 867 głosujących spośród 54 251 uprawnionych. Cztery lata temu najwięcej, bo 8 miejsc w radzie obsadzili ludowcy. W przestrzeni publicznej wiązano to z układem numeracji list w tzw. książeczce wyborczej. Tam PSL znalazł się na pierwszym miejscu. Tegoroczne wybory były zatem weryfikacją tego, czy wygrana była zrządzeniem losu, czy też potwierdzeniem zasady, że w życiu nie ma przypadków. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 43 Z 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Nietypowe pająki

Wągrowiecka gmina rusza z nowym programem etnograficznym. Ministerstwo oceniło ponad 600 prac i wyłożyło prawie 7 milionów złotych.

W Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Gminy pojawiły się tradycyjne dla tego etnograficznego regionu pająki oraz inne ozdoby. Wykonano je, ponieważ nabiera tempa realizacja programu pod hasłem: „Etno-Pałuki – warsztaty dla mieszkańców Gminy Wągrowiec”. Wchodzi on w skład projektu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2018 Etno-Polska”. Oprócz ośrodka i gminy współpracują przy nim Towarzystwo Miłośników Łekna, Klub Seniora „Cystersi” Łekno oraz placówki oświatowe. Patronat medialny sprawują: Głos Wągrowiecki oraz Wasze Radio FM. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 42 Z 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Libelt wiecznie żywy

ALINA TOMKOWIAK, SANDRA PRZYBYLSKA, NATALIA NOWAK, ALEKSANDRA WOJTECKA oraz MONIKA ABRAM zwyciężczyniami konkursów w dniu patrona.

Święto patrona Zespołu Szkół im. Karola Libelta jest tradycyjnie obchodzone bardzo uroczyście. Połączono je z czwartym europejskim tygodniem sportu oraz - jak zwykle - ze ślubowaniem nowych uczniów na sztandar szkoły. Imprezie przyświecało motto: „Z Libeltem zdrowo i sportowo dla niepodległej”.
- Nasza placówka szczyci się patronem, który był wybitnym patriotą, filozofem i działaczem społecznym – mówi dyrektor Róża Spychała. – W roku obchodów odzyskania niepodległości nikt nie wymaga od nas takiej ofiary, jaką złożyli żołnierze. Potrzebna jest rzetelna i systematyczna nauka oraz praca niezbędna dla rozwoju ojczyzny. Nie trzeba pytać, co się nam należy od niej, ale co możemy dla niej zrobić. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 40 Z 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Bank, który nie odmawia

ANTONI KASICA, prezes Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dzieci ALIA, ma powody do zadowolenia, ale też kilka pytań.

Towarzystwo jest organizatorem pomocy żywnościowej w myśli umowy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Na terenie powiatu w projekcie uczestniczy też gmina Damasławek.

BANK BEZ ODSETEK
Banki Żywności są globalną ideą pomocy potrzebującym, które swoje korzenia mają w USA w latach 60, do Europy dotarły na początku lat 80, a w Polsce pierwszy Bank powstał w 1993 roku w Warszawie. W Skokach Towarzystwo Alia ruszyło z projektem w 2014 roku.
- Bank Żywności dociera z pomocą do osób i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, do bezrobotnych, bezdomnych, do osób niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych, których dochód nie przekraczał 200 proc. kryterium dochodowego, tj. na osobę samotną 1268 zł, a na osobę w rodzinie 1028 zł - wyjaśnia Antoni Kasica.
Pomoc żywnościowa to nie wszystko. Dla beneficjentów projektu prowadzone są też warsztaty kulinarne i ekonomiczne oraz udzielane są różnorakie porady pozwalające przezwyciężać popadanie w bezradność.
- Bank Żywności to z jednej strony sprawdzona i efektywna forma wsparcia, z drugiej natomiast niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne wymagające zaangażowania sztabu osób, instytucji oraz sprzętu - dodaje prezes Kasica. - Trzeba było wspólnego wysiłku Wielkopolskiego Banku Żywności, naszego towarzystwa, burmistrza i samorządu, ośrodka pomocy społecznej oraz wolontariuszy. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 37 Z 12 WRZEŚNIA 2018 R.

Szkoła na miarę naszych czasów

Ponad pięć milionów złotych wydali samorządowcy na rozbudowę placówki oświatowej.

Szkoła Podstawowa im. ppłk. W. Kowalskiego wchodzi w nowy, supernowoczesny etap pracy z dziećmi. Realizacja projektu infrastrukturalnego i szkoleniowego dla tejże placówki pochłonęła ok. 5,5 mln złotych. Samorządowcy pozyskali jednak lwią część pieniędzy ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Bezzwrotne dofinansowanie całości zasiliło budżet gminy w kwocie mniej więcej 4,3 mln zł. Pozostała kwota, tj. 1,2 mln, pochodziła z budżetu miasta i gminy Gołańcz.
Od września tego roku do czerwca 2020 realizowany będzie kolejny projekt, czyli „Uczeń na piątkę z plusem”. W ramach tego samego programu operacyjnego, co rozbudowa i również z unijnych pieniędzy. Jego wartość to pół miliona, z czego ponad 463 tysiące dofinansowania.
- Pomysł zrodził się wiele lat temu i obecnie stał się faktem na miarę marzeń XXI wieku – mówi burmistrz Mieczysław Durski. – Ma służyć nam wszystkim, a szczególnie dzieciom, ponieważ to one są przyszłością każdego społeczeństwa. Wymagał bardzo wiele pracy mojej i moich podwładnych, więc za to im serdecznie dziękuję. Wyrazy uznania kieruję pod adresem firmy, która wykonała zadanie w terminie i superdobrze. Bardzo się cieszę, że wieloletnie starania przyniosły efekty. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 36 Z 5 WRZEŚNIA 2018 R.

Niedaleko od szosy

Wieś Roszkówko, w której mieszka KRZYSZTOF UCIŃSKI, leży w odległości kilkuset metrów od drogi wojewódzkiej nr 196 łączącej Wągrowiec z Poznaniem. Niewielu przejeżdżających wie cokolwiek o wsi.

Osada o tej nazwie powstała w 1823 na terenie majątku Roszkowo. W osadzie, na terenie po wyciętym lesie były domki pracowników majątku, w 1823 roku właściciel dał im za zasługi po kawałku ziemi, był to okres uwłaszczenia chłopów w zaborze pruskim. Utworzono tu w ten sposób 9 gospodarstw włościan zaciężnych.
Kiedy w okolicy Skoków panowała cholera, we wsi założono cmentarz choleryczny, zanim zmarłych zaczęto chować w mieście. W okresie okupacji Niemcy wybudowali w lesie około 100 baraków na tzw. Krankenhaus dla mieszkańców Berlina poszkodowanych w czasie bombardowania. Po wojnie baraki zostały rozebrane.
Gdy po wojnie w Roszkowie utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne Roszkówko stało się samodzielną wioską.
- Do niedawna nawet tablicy z nazwa miejscowości nie mieliśmy. Teraz, kiedy działa tu hurtowania części samochodowych i komis samochodowy o Roszkówku wie więcej osób – mówi Krzysztof Uciński, rolnik i sołtys wsi. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 29 SIERPNIA 2018 R.

Trzeźwości nie zadekretujemy

Trzeźwość traktujemy jako sezonową modę, która i tak się nie sprawdza. O tym i o naszym postrzeganiu problemu picia alkoholu i przemocy w rodzinie z dr TERESĄ KOBRZYŃSKĄ rozmawia Franciszek Szklennik.

Sierpień, miesiąc trzeźwości, a tu urlopy, grille, wyjazdy na wakacje. Czy jesteśmy bardziej trzeźwi, czy to raczej bardziej pobożne życzenie?
- Zdecydowanie są to pobożne życzenia. Są podstawy do takich prognoz. Wśród nich: wszechobecna reklama przemysłu alkoholowego, szczególnie browarów, ogólne przyzwolenie do spożywania napojów alkoholowych i niska cena tych napojów, które są produktami psychoaktywnym. Rożnie ten czas wakacyjny wykorzystujemy, jedni na aktywność turystyczną z rodziną, przyjaciółmi, inni wolą odpoczynek od zgiełku, gwaru, nadrabiają utracone chwile bliskości z rodziną. Dla tych alkohol nie jest niezbędny, raczej symboliczny. Są i tacy, którzy urlopy kojarzą sobie z alkoholem, a już grille obowiązkowo. W tych środowiskach przekraczanie progu trzeźwości jest normą. Nie zastanawiają się nad tym, że dają przykład swoim dzieciom.
Pijemy więcej?
- Spożycie alkoholu w Polsce wzrasta i szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podają, że w najbliższych latach będzie wzrastać. Wspomniany, szacowany wzrost spożycia alkoholu dotyczy pięć państw: Rosji, Ukrainy, Polski, Białorusi i Mołdawii. Jesteśmy więc na medalowym podium – szkoda, że w tej „dziedzinie”.
Wszyscy przestają pić, ale tylko niektórzy za żywota...
- Alkohol obwinia się o ok. 10 tysięcy zgonów Polaków rocznie. W te statystyki użytkownicy alkoholu nie wierzą. Trzeźwość nadal nie jest modna, a z bycia abstynentem nadal trzeba się wytłumaczyć, choć nie stanowi to już trudności, jak wcześniej bywało. Mamy w populacji osób pełnoletnich kilkanaście procent abstynentów i nie są to jedynie trzeźwiejący alkoholicy. Ludzie dbający o zdrowie często z alkoholu zrezygnują. Zatem, czy jesteśmy bardziej trzeźwi w czasie urlopów, wakacji? Zakupy alkoholu w weekendy w okresie letnim niepokoją swoim rozmiarem, można zakładać, że podobne przygotowania trwają podczas urlopów i wakacji. Trzeźwość w ujęciu prawnym kończy się po przekroczeniu 0,5 promila. Dwa piwa do 5 proc. zawartości alkoholu to dla mężczyzny już nietrzeźwość, a dla kobiety o połowę mniej. Rozważania winny również dotyczyć dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań, wakacje są często dla dzieci czasem inicjacji alkoholowej. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 34 Z 22 SIERPNIA 2018 R.

Bycie wójtem to misja

Kontrkandydatem obecnego wójta gminy Damasławek w samorządowych wyborach będzie CYPRIAN WIECZOREK. Jak długo podejmował ważną w jego życiu decyzję? Co sądzi o charakterze pracy samorządowca? Z kim współpracuje? Rozmawiał z nim Cezary Kucharski.

Panie Cyprianie nareszcie potwierdziły się pogłoski o Pana kandydaturze na stanowisko wójta gminy.
- Tak, podjąłem decyzję o kandydowaniu.
Dlaczego chce Pan wystartować w wyborach?
- Pierwsza myśl pojawiła się chyba już na stażu, który odbywałem w urzędzie gminy. Pomyślałem, że może kiedyś spróbuję swoich sił w wyborach. Z czasem coraz poważniej rozważałem swój udział w nich. Stopniowo poznawałem urząd, zdobywałem doświadczenie i wiedzę. Uznałem, że najlepszy czas na działanie nadszedł właśnie teraz.
Podjął Pan odważną decyzję. Nie boi się Pan konsekwencji?
- Jako być może przyszły wójt nie mogę bać się trudnych i odważnych decyzji. Z resztą, każdy ma tzw. bierne prawo wyborcze. Nie startuję przeciwko komuś. Zależy mi, na tym by nam wszystkim żyło się lepiej, ciekawiej, mądrzej i bezpieczniej. Rozmowy z mieszkańcami oraz analiza sytuacji w naszej gminie tylko mnie utwierdzają w przekonaniu, że to właściwy kierunek. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 34 Z 22 SIERPNIA 2018 R.

Wyroki boskie w... naszych rękach

Niebawem premier Mateusz Morawiecki ogłosi termin wyborów samorządowych i rozpocznie się bitwa, niekoniecznie na śmierć i życie.

„Być albo nie być” to będzie dla wielu samorządowców i kandydatów trudne pytanie. Na razie sztabowo pracują - jeszcze nieformalne - komitety wyborcze. Zęby ostrzą wszyscy, a najbardziej Prawo i Sprawiedliwość oraz ustępujący samorządowcy. Tym ostatnim – zdaje mi się - władza przecieknie między palcami. Póki co, wyroki boskie tak szybko nie będą znane...

EGZOTYCZNE RZĄDY
W powiecie rządzi egzotyczna koalicja. Cztery lata temu Polskie Stronnictwo Ludowe w wyniku wyborów zdobyło trochę mandatów, lecz samo nie było w stanie rządzić, więc zaprosiło do koalicji Samorządność Wągrowiecką 2000 i Platformę Obywatelską. SW 2000 jest u władzy praktycznie od początku samorządu powiatowego, zaś w Wągrowcu pogrzebał ją cztery lata temu Krzysztof Poszwa. W tym roku zamierza podnieść się z kolan... (...)

WIĘCEJ W AKTUALNYM WYDANIU GŁOSU NR 33 Z 15 SIERPNIA 2018 R.

Podkategorie

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem