czwartek, 15 listopada
04:40

Klamka już zapadła

Poniedziałek był ostatnim dniem rejestracji komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego II w Pile.

Ogółem zarejestrowano 174 komitety przez Komisarza Wyborczego II w Pile, w tym 33 komitety z powiatu wągrowieckiego. Najwięcej rejestracji dokonały komitety z miasta i gminy Skoki, bo aż 9, później z Gminy Mieścisko – 7, Wągrowca gminy – 5, miasta i gminy Gołańcz – gmin Wapno i Damasławek – po 3, Wągrowiec miasto – 2.

W Rybowie swoją siedzibę ma Komitet Wyborczy Wyborców Wągrowieckie Porozumienie Społeczne, którego pełnomocnikiem wyborczym została Wiolletta Gryczka, urzędnik Urzędu Miejskiego w Wągrowcu jako pełnomocnik wyborczy i Remigiusz Priebe, były asystent burmistrza, a dziś społeczny asystent posła PIS Grzegorza Piechowiaka, jako pełnomocnik finansowy.

Partyjne komitety wyborcze są rejestrowane centralnie. (maj)

PS. Oprócz podanych przez nas wcześniej zarejestrowanych komitetów poniżej publikujemy pozostałe:

KWW Kazimierz Staroń, pełnomocnik wyborczy: Angelika Staroń, siedziba komitetu: Zbietka

KWW Tadeusza Kłosa, Zdzisława Kłos, Brzeźno

KWW Mirosławy Kucner, Anna Piechocka, Jabłkowo

KWW Krzysztofa Berendta, Krzysztof Berendt, Skoki

KWW Jana Bieleckiego, Elżbieta Bielecka, Panigródz

KWW Wągrowieckie Porozumienie Społeczne, Wioletta Gryczka i Remigiusz Priebe, Rybowo

KWW Barbary Jankiewicz-Korcz, Maria Matuszak, Przysieczyn

 

Uwaga kierowcy!

Przebudowa ulicy Kościuszki wchodzi w kolejny etap, jaką jest rozpoczęcie rozbiórki wschodniej części drogi.

Od 30 sierpnia  ruch uliczny zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni. Obowiązywać będą na niej te same zasady kierunku ruchu, jak dotychczas (od torów kolejowych do ronda), należy jednak się liczyć z okresowymi utrudnieniami wjazdu w ulice Średnią, Wachowiaka, Jeżyka i Libelta.

(ich)

Czwarty kandydat na wójta

  Agnieszka Oelke

Dr nauk matematycznych Agnieszka  Oelke jest już czwartym kandydatem na Wójta Gminy Mieścisko.

- Jestem mieszkanką tej gminy, tu pracuję, tutaj wraz z mężem wychowujemy dwójkę naszych dzieci. Przez ostatnie cztery lata zdobywałam doświadczenie w pracy w samorządzie, byłam Państwa reprezentantem, Waszym głosem w Radzie Gminy. Stanowczość, logiczne myślenie oraz odwaga w dzieleniu się swymi poglądami i spojrzeniem na kwestie będące przedmiotem obrad, towarzyszyły mi na każdej sesji. Nie bałam się trudnych, czasem niewygodnych dla innych pytań. Konsekwencją moich działań było to, że zobaczyli Państwo we mnie gwarancję zmian na lepsze i świetnego kandydata na wójta. To Wasze słowa zachęty i docenienie moich działań były bezpośrednim bodźcem do podjęcia decyzji o zaproponowaniu swojej wizji rozwoju gminy, a co za tym idzie ubieganie się o stanowisko wójta – mówi o sobie nauczycielka Agnieszka Oelke z Mieściska. (maj)

Nagrodzono gospodynie i sołtysów roku

Podczas dzisiejszych dożynek archidiecezjalnych i powiatowo-gminnych w Wapnie ogłoszono wyniki plebiscytów Głosu Wągrowieckiego i wręczono nagrody rzeczowe.

Gospodynią Roku 2018 została Krystyna Grochowalska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie, gm. Mieścisko. Statuetkę wręczył jej poseł Krzysztof Paszyk, a wójt Andrzej Banaszyński przekazał bon wartości 500 zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie z rąk wiceprezesa Pałuckiego Banku Spółdzielczego, Tomasza Wałowskiego, odebrało bon wartości 1000 zł.

I Wicegospodynię Roku 2018, Marzenę Witt, przewodniczącą KGW w Redgoszczy (gm. Wągrowiec) uhonorowano statuetką i nagrodą 300 zł od wójta Przemysława Majchrzaka, zaś tytuł II Wicegospodyni, przypadł Małgorzacie Kowalewskiej, szefowej KGW w Żabiczynie (gm. Mieścisko) odebrała statuetkę i bon wartości 100 zł.

Tym razem plebiscyt na Sołtysa Roku 2018 wygrał Radosław Ewertowski, sołtys Długiej Wsi (gm. Wągrowiec). Obsypano go wieloma nagrodami, m.in. statuetką, którą wręczył starosta Tomasz Kranc, nagrodą pieniężną - bon na kwotę 500 zł od wójta Przemysława Majchrzaka oraz kosiarką spalinową Viking ufundowaną przez autoryzowanego dealera firmy STIHL, Bogdana Gajewskiego. Radzie Sołeckiej w Długiej Wsi Pałucki Bank Spółdzielczy przekazał bon wartości 2500 zł.

I Wicesołtysem Roku 2018 ogłoszono Adama Wypyszyńskiego z Łazisk (gm. Wągrowiec), którego uhonorowano statuetką oraz kompletem sztućców od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które to wręczył Bogdan Fleming, wiceprezes WIR i dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. Bon wartości 400 zł otrzymał od wójta Przemysława Majchrzaka. Leszek Łochowicz z Bracholina (gm. Wągrowiec) został II Wicesołtysem Roku 2018. Z Wapna wyjechał ze statuetką i bonem wartości 300 zł od wójta Przemysława Majchrzaka.

Wszyscy laureaci zostali też uhonorowani upominkami i dyplomami od Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Ponadto każdy z nich otrzymał certyfikat Głosu Wągrowieckiego oraz redakcyjny komplet upominków. (maj)

Wiecej w środowym wydaniu Głosu Wągrowieckiego

Dożynki diecezjalne w Gołańczy

To spotkanie przypomina nam, że człowiek każdego dnia staje wobec rzeczywistości, która od niego nie zależy” – mówił w Gołańczy biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który w kościele parafialnym przewodniczył mszy św. z okazji dożynek diecezjalnych.

Na modlitwie dziękczynnej za plony i rok ciężkiej pracy zebrali się rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, działkowcy, by podziękować za miniony rok ciężkiej pracy.

- To nie człowiek ją stworzył i nie on ma nad nią władzę, czego szczególnym świadectwem mogą być problemy, niepokoje, trwogi, chociażby w spotkaniu z przyrodą, pogodą, temperaturą. Chodzi o to, byśmy uświadomili sobie, od kogo to zależy. Wszystko, czym człowiek może się cieszyć, pochodzi od Boga, Jego błogosławieństwa – mówił biskup ordynariusz.

Nawiązując do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, biskup Jan Tyrawa zauważył, że jest ona podkreśleniem szczególnej obecności Maryi w historii polskiego narodu. Przypomniał, że diecezja bydgoska stoi u progu peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu Czarnej Madonny.

– Matka Boża będzie szła od parafii do parafii, niosąc swoje błogosławieństwo, pouczenie, ale także swoje pośrednictwo i modlitwę, byśmy nie zapominali nigdy o Bogu. O tym, że żyjemy we wspólnocie i na jakich fundamentach mamy budować nasze życie – podkreślił.

My wiemy, z jak wielkim trudem i ryzykiem łączy się praca rolnika. Więc tym bardziej nasze serca są otwarte na Bożą łaskę – powiedział diecezjalny duszpasterz rolników oraz proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Gołańczy ks. Roman Lidziński.

Składamy podziękowania Bogu i Matce Bożej za to, że ominęły nas kataklizmy – zakończył starosta dożynkowy.

Podczas mszy św. miało miejsce odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz poświęcenie wieńców dożynkowych.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

Pierwsi gotowi do boju

Już 26 Komitetów Wyborczych Wyborców z powiatu wągrowieckiego zarejestrowało się u Komisarza Wyborczego II w Pile.

Praktycznie w każdej gminy występują komitety, lecz rejestracja nadal trawa. Warto poznać pierwsze zarejestrowane komitety, którymi są:

KWW Nasza Gmina Damasławek, pełnomocnik wyborczy: Jacek Jabłoński, siedziba: Damasławek

KWW Wiesława Nowaka, Irena Nowak, Skoki

KWW Janusza Rutkowskiego, Andrzej Michalak, Gołańcz

KWW Krzysztofa Poszwy, Bogdan Smykowski, Wągrowiec

KWW Aleksandry Radeckiej, Jan Radecki, Skoki

KWW Andrzeja Surdyka, Barbara Surdyk, Skoki

KWW Mariusza Andrzejewskiego, Joanna Andrzejewska, Skoki

KWW Złote Łany, Joanna Bilicka, Gorzewo

KWW Wapno na Medal, Dariusz Nitka, Rusiec

KWW Grzegorza Owczarzaka, Rafała Grzywaczewski, Lechlin

KWW Jacka Matysiaka, Jakub Matysiak, Damasławek

KWW Anny Haremza, Maciej Haremza, Grylewo

KWW Wspólnie Dla Gminy Wapno, Halina Lempka, Wapno

KWW – Piotr Przyłucki, Karolina Obst, Mieścisko

KWW Zbigniewa Kubickiego, Zbigniew Kubicki, Skoki

KWW Razem Możemy Więcej Maria Trzeszczkowska, Anita Strauchmann, Mieścisko

KWW Wapno Przyjazną Gminą, Wiesława Korasiak, Wapno

KWW Mieczysława Durskiego, Eugeniusz Auguścik, Gołańcz

KWW Wsi Przysieczyn, Ewa Karczewska, Przysieczyn

KWW Inicjatywa Młodych Przemysława Renna, Kamila Mazurek, Mieścisko

KWW Gminy Mieścisko Agnieszka Oelke, Katarzyna Herra, Gołaszewo

KWW Bliżej Ludzi, Piotr Pałczyński, Wągrowiec

KWW Leszka Bodusa, Marek Wojciechowski, Mieścisko

KWW Cypriana Piotra Wieczorka, Renata Wieczorek, Damasławek

KW Stowarzyszenie LZS – Gmina Wągrowiec, Bernard Kuliberda, Runowskie

KW Stowarzyszenie Samorządność Wągrowiecka 2000, Michał Piechocki, Wągrowiec

(red)

Kolejny kandydat na wójta

Piotr Przyłucki

 Piotr Przyłucki kandyduje na Wójta Gminy Mieścisko.

Jak twierdzi kandydat na wójta, jego kampania wyborcza będzie skromna w oprawie, treściwa w idee i  pomysły. Instytucję wójta pojmuje jako wytrawnego menedżera – wizjonera, który kieruje firmą, a jej finalnymi produktami są: poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, solidna opieka, radość z życia, rozwój dostępny dla wszystkich.  
Przyłucki ma 44 lata, urodził się w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także kilku techników.
Od ponad 10 lat mieszka w Mieścisku, pracuje w gabinetach weterynaryjnych.


Odbył wiele staży zawodowych od apteki poprzez ogrody zoologiczne, jednostki i zakłady budżetowe, delfinaria, fokaria… aż do wyspecjalizowanej instytucji rządowej.
Uprzednio, zawodowo zajmował się pracą w ogrodach zoologicznych, delfinariach, ośrodkach hodowlanych, projektował ogrody i tereny zieleni, prowadził działalność z zakresu zdrowia publicznego i żywienia człowieka.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Zdrowia Publicznego i WHO, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Castellum Nostrum. (maj)

ROMA na dożynkach w Gołańczy

 

Bogato zapowiadają sie tegoroczne  dożynki miejsko - gminne w Gołańczy. 

Nie tylko atrakcyjne koncerty wzbogacą tegoroczne Święto Plonów, ale też poczęstunek dożynkowy dla wszystkich uczestników przybyłych na stadion.

Zapraszamy w imieniu burmistrza Mieczysława Durskiego i Komietetu Organizacyjnego Dożynek Miejsjko - Gminnych 2018. (maj)

Cyprian Wieczorek kontrkandydatem wójta

Cyprian Wieczorek, pracownik Urzędu Gminy w Damasławku, prezes ZOG OSPRP i asystent posła Błażeja Pardy będzie sie ubiegał o funkcję wójta gminy.

Kandydat na wójta od 10 lat pracuje w samorządzie gminnym, obecnie zastępuje sekretarza gminy. Jest też członkiem prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wągrowcu. Działa w towarzystwie współpracy gminy Damasławek z zagranicą. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Sympatyków Ziemi Damasławskiej. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest także  specjalistą z zakresu zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.(fs)

 

Uwaga! Zakaz kąpieli

Spragnieni kąpieli w Jeziorze Kobyleckim mogą się rozczarować. Z uwagi na stwierdzony zakwit sinic, w dniu 23 sierpnia 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku nad tym jeziorem.

Zakaz potrwa co najmniej kilka dni, jest jeszcze szansa, że do końca sezonu kąpielisko będzie znów czynne. Nie wchodźmy do wody, gdy jest zakaz. To niebezpieczne dla skóry i naszego zdrowia

Kąpiel na kąpielisku w Kobylcu jest zabroniona do odwołania.

(ich)

Z fotela na fotel...

Grzegorz Kamiński  Fot. Jerzy Mianowski

Grzegorz Kamiński, kandydat na burmistrza Wągrowca, spotkał się dziś  z lokalnymi mediami.

Były wiceburmistrz dziś oficjalnie wyjawił mediom zamiar ubiegania się o fotel burmistrza miasta. Po czerech latach politycznej posuchy, pracując na własny rachunek, postanowił stanąć w szranki wyborcze.

Do Hotelu Pietrak, Grzegorz Kamiński jako prezes zarządu Samorządności Wągrowieckiej 2000,  zaprosił wągrowieckie media, z którego to zaproszenia nie wszystkie jednak skorzystały. Przybyłym dziennikarzom oznajmił swój zamiar. Justyna Michalska odczytała  jego biogram, a szef zapoznał dziennikarzy z zarysem programu wyborczego i odpowiadał na pytania.

Do wyborów stanie z ramienia Komitetu Wyborczego SW 2000. To stowarzyszenie wystawi też listy kandydatów do Rady Miejskiej (21 osób) i Rady Powiatu (19 osób), nazwisk jednak nie ujawniono.

Kamiński i jego ludzie są  pewni wygranej, niekoniecznie jednak pełnej. - Gdybyśmy nie wierzyli ten projekt,  to byśmy do wyborów nie startowaliodpowiedział Kamiński na pytanie o szanse wyborcze.

W przedstawionym programie trudno dopatrzeć się strzałów  w dziesiątkę. Kamiński nie zamierza przywrócić Straży Miejskiej zlikwidowanej przez burmistrza Krzysztofa Poszwę, jak  również nie przywróci biletowanej komunikacji miejskiej, po tym gdy Poszwa jeszcze przed wyborami wprowadzi bezpłatne korzystanie z autobusów miejskich.

Opowiada się za  wdrożeniem PiS-owskiego programu Mieszkanie Plus, który będzie cenowo konkurencyjny do budownictwa deweloperskiego. Gdyby drużyna piłkarzy ręcznych Nielby weszła do PGNiG   Superligi to jest w stanie poszukać w budżecie 1 mln zł i wesprzeć klub.  W programie Kamińskiego nie znalazło się miejsce na walkę ze smogiem.

Aktualnemu burmistrzowi zarzucił brak pomysłu na rozwój miasta i unikanie dialogu z mieszkańcami. Na pewno zlikwiduje burmistrzowską gazetę samorządową Wagrowczanie.pl. Uchylił się od konkretnej  odpowiedzi na pytanie dotyczące „przewietrzenia” magistratu, czyli zwolnienia niektórych urzędników:  - Nie zakładam rewolucji  w Urzędzie Miejskim. Sceptycznie zapatruje się na pomysł sięgnięcia po wody geotermalne -  zalegające głęboko pod Wągrowcem – i wykorzystania ich do ogrzewania wody i mieszkań.

Kamińskiemu będzie bliżej – gdy zostanie burmistrzem  -  do dotychczasowego opozycyjnego klubu radnych „Bliżej ludzi” Jakuba Zadrogi, z którym wiąże nadzieje na przyszłość w radzie.  Nie wiadomo, czy Kamińskiemu znane jest, że ten klub wystawia Jarosława Berendta na burmistrza?  (maj)


Ruszyła budowa linarium

Fot. Konrad Szadkowski

 

W parku 600-lecia niedługo stanie linarium, którego projekt zwyciężył w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Robotnicy zaczęli już prace budowlane.

 

Jak poinformował nas Tomasz Kaliński z wrocławskiej firmy Magic Nets, która odpowiada za budowę parku linowego, pracę są w fazie początkowej.

 

- Pracownicy naszej firmy są na miejscu od kilku dni. Obecnie przygotowujemy wylanie fundamentów pod budowę linarium – powiedział Tomasz Kaliński.

 

Fot. Konrad Szadkowski

 

Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec września.    

 

Więcej informacji w najbliższym wydaniu Głosu Wągrowieckiego.

(ks)

Święto plonów w Wapnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych i Powiatowo – Gminnych pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, które odbędą się w niedzielę 26 sierpnia na stadionie sportowym w Wapnie.

Tegoroczne święto plonów zainauguruje uroczysta Msza Święta Dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości zaplanowano na godzinę 14.00 od obrzędów dożynkowych z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy. Podczas dożynek wręczone zostaną nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego oraz odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, roztrzygnięty zostanie także plebiscyt Głosu Wągrowieckiego na Sołtsa i Gospodynię Roku. Nie zabraknie też części artystycznej z udziałem zespołu Eurytmic oraz Abba Magic Band.

Od godziny 20:30 do 1:00 zabawa taneczna. Szczegóły na plakacie.

(ich)

Zostań jednym z nas

policja.gov.pl

W związku z trwającymi naborami i stałym poszukiwaniem kandydatów na policjantów, w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbędzie się spotkanie dla osób które mogą być zainteresowane służbą w policji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 30 sierpnia o godzinie 12  w budynku Komendy Powiatowe Policji. Policjanci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacji, a także pokrótce scharakteryzują zainteresowanym, jakie są realia służby w wągrowieckiej policji.(fs)

Tragiczny wypadek w Panigrodzu

Fot. Robert Koniec/kcynia.info

Do śmiertelnego wypadku doszło dziś w Panigrodzu podczas prowadzonych prac na budynku gospodarczym

- Dzisiaj około godziny 18:30 w Panigrodzu podczas wykonywania prac dekarskich 56 letni mężczyzna spadł z dachu remontowanego budynku. Ogień, który się rozprzestrzenił najprawdopodobniej pochodził od palnika używanego podczas kładzenia papy. Mężczyzna zdarzenia nie przeżył. Na miejscu zdarzenia był prokurator. Okoliczności będą wyjaśnione w toku trwającego śledztwa - informuje sierż. sztab. Dominik Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Według infomacji uzyskanej w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu powstały pożar gasiło 14 jednostek straży pożarnej.(fs)

Więcej w najbliższym wydaniu Głosu Wągrowieckiego z 29 sierpnia

Robert Koniec/kcynia.info

Przerwa techniczna w kinie

W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi w wągrowieckimi kinie w dniach od 31 sierpnia do 6 września odbywać się planowa przerwa w repertuarze!

Na kolejne seanse Kino Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu zaprasza już od 7 września. Od tego dnia na ekranie naszego kina wyświetlany będzie  dramat historyczny pt. „303. Bitwa o Anglię” oraz animowany film dla dzieci „Książę Czaruś”.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem