O przemocy w domu i w pracy

  • Drukuj

„Przemoc w domu, przemoc w pracy” - Konferencja otwarta dla mieszkańców.
Organizatorzy - Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu. 14.11.2019 r., sala kina MDK, od godz. 12.00 do godz. 15.30
Program
I – 12.15 – 12.40 - Przemoc w rodzinie – skala zjawiska w Wągrowcu widziana
z perspektywy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu.
(p. Iwona Jankiewicz – przewodnicząca MZI w Wągrowcu)
II – 12.45 – 13.30 - Procedura Niebieskiej Karty – czym jest, kiedy się ją stosuje.
(Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej)
13.30 – 14.00 - przerwa
III – 14.00 – 14.30 - Z deszczu pod rynnę – zrozumieć osobę doświadczającą
przemocy, dlaczego tak trudno jest jej wyrwać się z kręgu przemocy?
(p. Jolanta Tomaszewska – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej - PCPR
w Wągrowcu w latach 2006-2019)
IV –14.30 – 15.00 - Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia – czym
jest dyskryminacja w miejscu pracy – od stereotypu do stygmatyzacji, formy
dyskryminacji, skutki dyskryminacji w miejscu pracy, wieloaspektowość
zjawiska przemocy w miejscu pracy, źródła i formy przemocy w pracy, czy
przemoc w miejscu pracy ma płeć?
(p. Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego
Traktowania)
Patronat medialny – „Głos Wągrowiecki