Zgłoś kandydatów do Złotej Pieczęci

  • Drukuj

"Złota Pieczęć" , to Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, która popularyzuje ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Prawo nominacji do nagrody przysługuje: samorządom, zarządom spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych, radom duszpasterskim, redakcjom mediów regionalnych i lokalnych, a także laureatom niniejszej nagrody z ostatniego roku.

Nagrodę przyznaje kapituła w składzie: starosta, wicestarosta, redaktorzy naczelni lokalnych mediów oraz ubiegłoroczni laureaci.
Wnioski z kandydaturami można składać do 29.11.2019 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz redakcjach: Głosu Wągrowieckiego (ul. Janowiecka 1) i Tygodnika Wągrowieckiego (ul. Jeżyka 2D/4). Wniosek można pobrać z kancelarii starostwa, ze strony internetowej powiatu www.wagrowiec.pl i w redakcjach obu tygodników.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia. w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.(fs)