O. Dariusz Nowicki zakończył posługę

  • Drukuj

Fot. Janusz MarczewskiFot. Janusz Marczewski

Po 6.latach pobytu, wągrowiecką parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu opuścił o. Dariusz Nowicki OSPPE – przełożony wągrowieckiego Konwentu oo. Paulinów, Misjonarz Miłosierdzia, Decyzją kapituły Głosu Wągrowieckiego Honorowy Wągrowczanin, autor wielu cennych tekstów na łamach Głosu.

Na uroczystej mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem o. Dariusza, parafianie pożegnali wielce zasłużonego dla parafii kapła 
na-zakonnika, który dobrze zapisał się w historii parafii.
Rada Parafialna i członkowie Stowarzyszenia „Magna Carta” wręczyli o. Dariuszowi obraz przedstawiający wągrowiecki kościół i klasztor. Stosowne podziękowania złożyli także na ręce o. Dariusza przedstawiciele wspólnot działających w parafii m.in. członkowie Towarzystwa Św. Wojciecha, liturgicznej służby ołtarza i wielu innych. W imieniu Urzędu Gminy w Wągrowcu, wyrazy podziękowania złożył wójt Przemysław Majchrzak.