piątek, 20 września
18:10

Kto czynił Znaki Dobra w 2018 roku?

Dziennikarzy  prasy regionalnej, lokalnej i sublokalnej zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim „Znaki Dobra 2019”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy w regionie Wielkopolski, którzy na łamach prasy poprzez swoje publikacje czynili dobro wśród ludzi, propagowali je i podpowiadali czytelnikom, jak z tego dobra czerpać garściami. Na łamach prasy w ubiegłym roku wiele takich materiałów opublikowano, dlatego te materiały organizator chce wyłowić i nagrodzić, oczywiście te najlepsze.

Termin nadsyłania prac dziennikarskich na adres SPL mija 15 marca br.

Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej.

ZARZĄD SPL

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

ZNAKI DOBRA 2019

1. Organizator

   Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w    

   Poznaniu przy współpracy partnerów:

   - Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie,

   - Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu,

   - Radio Poznań w Poznaniu,

   - Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera w Poznaniu,

2. Patron honorowy

   -

3. Cel konkursu

   Nagrodzenie publikacji w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej i

   sublokalnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie,

   zgodnie z cytatem autorstwa Stefana Żeromskiego: „Bo to nieprawda,    

   żebyśmy absolutnie nie wiedzieli co jest dobro. My wiemy, że jest dobro.  

   Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotęspraw, ale

   musi mieć na sobie szatęsztuki. Dobro zaśjest niewidzialne, jak nerw, a

   sięga w ducha i działa w nim tajemnie, jak nerw sięga w ciało i działa w

 nim.”

4. Uczestnicy konkursu

   Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają wydawcy, redakcje prasowe,

     redaktorzy  naczelni, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy.

3. Kryteria oceny materiałów prasowych

   a) Spełnienie celu konkursu ( patrz punkt 2 ) oraz poprawnośćtekstu,  

       zarówno w formie, jak i w treści.

   b) Do konkursu będą dopuszczone wszelkie gatunki dziennikarskie poza  

      informacją prostą (newsem).

   c) Podmioty wymienione w pkt 4 mogą zgłosić nie więcej niż 3 różne teksty

       tego samego autora.

   d) Do konkursowych materiałów prasowych nie będą zaliczane: filmy video,  

       audycje radiowe, fotoreportaże, materiały z portali internetowych.

5. Tryb zgłaszania tekstów

   a) Zgłoszone teksty w postaci wydruku komputerowego w Wordzie lub

       innym edytorze tekstów, w formacie A4, w jednym egzemplarzu,

    podpisane godłem autora, należy przesłać do dnia 10 marca 2019 roku    

     Pocztą Polską na adres: Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu,

     Biuro Zarządu w    Wągrowcu, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, z  

     dopiskiem na kopercie „Znaki Dobra” (decyduje data stempla

     pocztowego).

   b) Do wszystkich przesłanych materiałów musi być załączona „Karta

       zgłoszenia udziału w konkursie” w zaklejonej kopercie z danymi autora.  

       Koperta ta musi być opatrzona tym samym godłem autora.

   c) W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się w okresie od  

     1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

5. Wyniki konkursu

   a) O nagrodzie decyduje Kapituła „Znaki Dobra”, którą powoła Zarząd SPL

       spośród przedstawicieli organizatora i jego partnerów.

   b) Decyzja o nagrodzie należy do Kapituły, jest nieodwołalna i ostateczna.

   c) Decyzje o przyznaniu nagród będą podejmowane zwykłąwiększością

        głosów Kapituły.

   d) Obrady Kapituły są poufne.

6. Nagrody

     a) Nagrodami są kwoty pieniężne oraz emblemat/dyplom „Znaki Dobra”:

       - I nagroda – 2000 zł,

       - II nagroda – 1000 zł,

       - III nagroda - 500 zł,

       - Dwa wyróżnienia – po 250 zł,

         - Nagroda specjalna Wyższej Szkoły Artystycznej,

         - Nagroda specjalna Stowarzyszenia Prasy Lokalnej,

         - Nagroda specjalna Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera.

     b) Dodatkowe nagrody mogą fundować inni donatorzy i sponsorzy.

     c) Kapituła zastrzega sobie prawo dokonania innego podziału nagród z

           ogólnej puli pieniężnej 4000 zł.

7. Finał konkursu

   a) Finał odbędzie się w 22 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Sali Pałacu

      Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, I piętro.

   b) O terminie finału i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu

       zostanąpowiadomieni drogą e-mailową.

8. Postanowienia końcowe

   a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji

       nagrodzonych prac na profilu SPL Facebooka oraz w innych mediach.

   b) Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora w porozumieniu z

       Kapitułą.

   c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

A. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, tel. 67/26 23 334 jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu.

B. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień wynikających z regulaminu konkursu.

C. Podstawy prawne przetwarzania danych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

  • przetwarzanie jest niezbędne do udziału w konkursie, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do konkursu;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora konkursu lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

D. Dane uczestnika konkursu mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

E. Odbiorcami danych uczestnika konkursu mogą być partnerzy, operatorzy pocztowi, firmy drukujące korespondencję, firmy archiwujące dokumenty, banki.

F. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez okres:

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego organizatora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. a.zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  2. b.wypełnienia obowiązku prawnego organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu prasowego na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

G. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej nie będzie przekazywać danych osobowych uczestnika konkursu   do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

H. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

I. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

J. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

                                                             Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

                                                                              w Poznaniu

                                                                              Biuro Zarządu w Wągrowcu

                                                                       ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec

                                                                       tel. 67 262 33 34, kom. 503 071 179          

                                                                           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik: Karta zgłoszenia udziału w konkursie

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM ZNAKI DOBRA 2019

1. Godło autora

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tytuł publikacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł czasopisma, data publikacji, nr wydania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko autora publikacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kontakt z autorem: telefon, mail, adres pocztowy do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu Dziennikarskiego ZNAK DOBRA 2019 oraz oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany”.

Podpis autora                                                                                                     Podpis i pieczęć zgłaszającego

………………………………………………                                                              ………………………………………………………

Uwaga! Gdy udział w konkursie zgłasza wydawca, redakcja lub redaktor naczelny, to oświadczenie podpisują zgłaszający oraz autor.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu

Biuro Zarządu w Wągrowcu

ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 262 33 34, kom. 503 071 179

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze   

 
0 #10 Arletha 2019-08-05 03:49
Informative article, exactly what I needed.

Here is my blog post :: kyuubi.online: http://kyuubi.online
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #9 Justine 2019-08-02 15:45
I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made
good content as you did, the internet will be much more
useful than ever before.

My web blog: kyuubi.online: http://kyuubi.online
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #8 Daniela 2019-07-27 05:16
This article will help the internet viewers for setting up new blog or even a blog
from start to end.

Here is my webpage; kyuubi.online: http://kyuubi.online
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #7 Breanna 2019-07-23 18:42
Its such as you learn my mind! You appear to
grasp so much approximately this, like you wrote the
guide in it or something. I think that you could do with a
few p.c. to pressure the message house a little bit, but instead of that, that is great blog.
An excellent read. I will certainly be back.

Stop by my web-site - kyuubi.online: http://kyuubi.online
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #6 Samara 2019-07-02 15:59
I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.


my web blog: sinisterly.onli ne: http://sinisterly.online
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Guest 2019-02-25 11:48
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
 
 
#4 Guest 2019-02-25 11:27
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
 
 
#3 Guest 2019-02-25 11:13
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
 
 
#2 Guest 2019-02-25 11:10
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
 
 
#1 Guest 2019-02-25 05:42
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
 

Dodaj komentarz

Regulamin dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odśwież

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem