Harcerska pamięć

  • Drukuj

Instruktorzy harcerscy odwiedzili mogiłę hm. Franciszka Grajkowskiego, patrona Hufca ZHP w Wągrowcu.

W przeddzień Wszystkich Świętych instruktorzy zapalili znicze na mogile rodzinnej hm. Franciszka Grajkowskiego, który spoczywa na cmentarzu nowofarnym.  Odwiedzili też groby zmarłych członków Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Damy radę” im dh. Feliksa Tylmana: hm. Romana Nowaka, hm. Gabrieli Relis, phm. Janiny Tomczak i hm. Janiny Smogur. (red)