Wody zdatne do kąpieli

  • Drukuj

Fot. Jerzy MianowskiFot. Jerzy Mianowski

Kąpieliska w Wągrowcu (plaża miejska), Kozielsku, Kobylcu i Kamienicy nadają się do kąpieli.

Przeprowadzone 17 lipca przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną badania potwierdziły przydatność wód do kąpieli przez ludzi. Kolejny pobór próbek wody planowany jest 1 sierpnia br.

- Fontanny nie powinny być wykorzystywane jako miejsca do kąpieli ludzi (szczególnie dzieci) oraz zwierząt. Woda w fontannach nie jest nadzorowana tak jak woda w kąpieliskach czy basenach, krąży w układzie zamkniętym, dlatego też może być nośnikiem różnego rodzaju drobnoustrojów szkodliwych dla zdrowia, pasożytów oraz substancji chemicznych alergizujących lub drażniących – ostrzega Paweł Gilewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. (maj)