wtorek, 18 września
23:19

Walczą o swoje prawa

Czy wągrowiecki szpital pozostanie bez ratowników? Wielu z nich jest rozgoryczonych zarobkami, jakie są im proponowane.

Kilkunastu ratowników medycznych z wągrowieckiego szpitala nie zgodziło się na warunki dotyczące  ich wynagrodzenia, jakie dyrektor Przemysław Bury chce wdrożyć od 1 lipca. Otrzymali pismo, w którym mowa o nowych zasadach naliczania pensji i dodatków. Ratownicy twierdzą, że stracą nawet do 500 zł.
- Wszystkie szpitale wypłacają dodatki obok pensji, zaś dyrektor dodatkiem od ministra zdrowia, który wywalczyliśmy w ubiegłym roku, wypełnił nam podstawę zarobku, która była niższa – mówi Paweł Ziętara, koordynator zespołu ratownictwa medycznego.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 17 Z 25 KWIETNIA 2018 R.

Emeryckie spotkanie

Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu podsumowała ubiegły rok.

W galerii Miejskiego Domu Kultury zebrali się członkowie sekcji pod przewodnictwem prezes Ireny Grochowskiej, aby podsumować działalność sekcji w roku 2017 i omówić bieżące problemy. Emeryci, jak co roku, korzystali z wczasów w Kołobrzegu czy też bawili się wspólnie przy ognisku na spotkaniu wiosennym.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 16 Z 18 KWIETNIA 2018 R.

Ile kosztuje twój pies?

Od kilku lat w Wągrowcu obowiązuje opłata za posiadanie psa, jednak połowa właścicieli czworonogów jej nie uiszcza, zaś postępowanie administracyjne magistratu generuje kolejne koszty w ramach ściągania należności.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej radni podjęli temat stanu zaległości podatkowych w Urzędzie Miejskim. Wśród rozpatrywanych przypadków znalazła się kwestia opłat za posiadanie psów. Jak się okazuje, wielu posiadaczy pupili nie kwapi się z uiszczeniem opłaty.
- W skali jednego roku do opłaty zobowiązanych jest ok. 1200 właścicieli czworonogów. Do 17 kwietnia zaległości z tytułu tej opłaty ma 585 podatników – podaje magistrat.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 16 Z 18 KWIETNIA 2018 R.

Początek wiosny, koniec smogu?

Nadchodzące lato napawa nas optymizmem - wszak czeka nas czyste powietrze - i pozwala na zapomnienie o  smogu.

I znowu kolejny rok będzie przegwizdany dla sejmowej debaty na temat norm jakości paliw stałych. Jeśli teraz nie będzie ona podjęta, czyli w czasie od kwietnia do czerwca, a wtedy ludzie kupują opał na zimę, to najbliższy sezon zimowy znowu będzie smogowy, oby nie gorszy niż ostatni. Brr! Jestem astmatykiem i współczuje setkom wągrowczan, którym dolegają choroby układów oddechowego i krążenia. Medyczne źródła podają, że rocznie w Polsce z tego powodu umiera ok. 45 tys. zł osób. Brr, po raz wtóry...(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 16 Z 18 KWIETNIA 2018 R.

Ten sam czy inny?

Oferty na wykonywanie badań diagnostycznych wągrowieckiego szpitala zostały otwarte. Trzy firmy chcą
wygrać przetarg.

W środę nastąpiło otwarcie ofert na świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Zainteresowanych wykonywaniem badań laboratoryjnych na rzecz wągrowieckiego szpitala było kilka firm. Wśród nich Laboratorium Medyczne „Analityk”, czyli dotychczasowy wykonawca usług. Wstępne rozpoznanie prowadziło również Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratoria Vitalabo, ale ofert w odróżnieni od Analityka nie złożyły.

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 15 Z 11 KWIETNIA 2018 R.

Miliony do oddania

Zapadły nieprawomocne wyroki w sprawie pracownic Banku Zachodniego WBK, które wyprowadziły z banku miliony złotych. Kobiety pójdą do więzienia i muszą oddać skradzione pieniądze.

Kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, wszyscy zastanawiali się, jak to było możliwe, że z kont klientów banku znikały pieniądze i nikt się nie zorientował?
- Przez kilka lat nikt nie zauważył znikania pieniędzy. Pracownice stworzyły zamknięty obieg, w którym obracały środkami. Wykazały się tu sporym sprytem - mówił sędzia po ogłoszeniu wyroków.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 15 Z 11 KWIETNIA 2018 R.

Nowości na talerzu

Od wtorku dzieci w wągrowieckich placówkach żywi nowa firma cateringowa.

Firma cateringowa Gastro z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wygrała przetarg ogłoszony przez burmistrza w marcu, w związku z kończąca się umową z firmą, która dotychczas zaopatrywała przedszkola w posiłki. Jak czytamy w informacji o rozstrzygnięciu przetargu umieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, firma uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich startujących w dwóch kategoriach: cena ofertowa i doświadczenie kucharzy. Całość zamówienia zrealizowana będzie za kwotę 1 301 200, 24 zł. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku. Co ważne, posiłki będę w części finansowane przez magistrat. Rodzice zapłacą za nie 5,80 złotych dziennie.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 14 Z 4 KWIETNIA 2018 R.

To nie jest prima apirilis!

Tylko w Wągrowcu podrożał odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Z dniem 1 kwietnia wągrowczanie zapłacą więcej za odpady.. Opłata za ich wywóz wzrośnie średnio o 18%.
Do tej pory wągrowczanie płacili 11 zł za segregowane odpady i 19 zł za niesegregowane. Od 1 kwietnia będą płacili: za te pierwsze - 13 zł i za drugie - 22 zł.
Wcześniejsza nasza zapowiedź podwyżki wywołała kontrowersje wśród mieszkańców, którzy na Facebooku nie omieszkali wyrazić swoich opinii.(...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 14 Z 4 KWIETNIA 2018 R.

 

Naginanie paragrafów?

Radni miejscy na różne sposoby interpretują regulamin działania organu, w którym zasiadają.

FOT. Konrad Szadkowski

Mieliśmy tego przykład podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w miniony czwartek. W okresie między sesjami radny Marek Drobik zwrócił się w interpelacji do przewodniczącego rady Wiesława Zająca o wyjaśnieniE wątpliwości związanych z przebiegiem obrad sesji Rady Miejskiej w styczniu oraz wyjaśnienie opinii wyrażonej przez burmistrza, która miała wpływ na przebieg sesji i mogła zakłócić obrady, wprowadzając w błąd Radę Miejską.
Marek Drobik przedstawił wówczas wniosek, w którym zwracał się do radnych o ukierunkowanie działań burmistrza polegających na pozyskaniu informacji geologicznej terenu gminy miejskiej Wągrowiec od Ministerstwa Środowiska lub Państwowego Instytutu Geologicznego, a także pozyskania informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwości uzyskania dotacji na wykonanie otworu badawczego zasobów geotermalnych. Burmistrz Krzysztof Poszwa zabrał wówczas głos, tłumacząc, że rada nie ma takiej możliwości, by ukierunkowywać działania burmistrza, gdyż wykracza to poza zakres jej praw. W efekcie przewodniczący Wiesław Zając nie poddał wniosku pod głosowanie. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 13 Z 28 MARCA 2018 R.

Sprawdź powietrze wokół Twojego domu

Do sieci miast objętych monitorowaniem jakości powietrza przez portal Airly dołączył Wągrowiec.

Dwadzieścia cztery godziny na dobę można sprawdzać na stronie internetowej www.airly.eu/pl/ lub w aplikacji na urządzenia mobilne parametry jakości powietrza (pył zawieszony PM). Ponadto dostępne są dane historyczne z pomiaru zanieczyszczeń, jak też prognoza na najbliższy dzień. Dzięki temu można wstępnie zaplanować, czy spacer z dzieckiem lub jogging to dobre rozwiązanie dla naszego zdrowia. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 12 Z 21 MARCA 2018 R.

W oczekiwaniu na wielkie święto

- Idąc za przykładem Poznania, w 1868 roku założono w Wągrowcu Ochotniczą Straż Pożarną, popularnie zwaną „sikawką” - mówi historyk MARCIN MOEGLICH.

Zwołane 150 lat temu zebranie założycielskie wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców miasta powodując, że do powstającej straży zapisało się wówczas 178 ochotników. Stosowne zarządzenie o utworzeniu OSP w Wągrowcu wydał sędzia powiatowy o nazwisku Plat, co oznacza, że jest jedną z najstarszych jednostek na terenie Wielkopolski oraz kraju.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przystąpiono do reaktywowania działalności OSP, powierzając po raz kolejny funkcję naczelnika Franciszkowi Czerwińskiemu (1901-1926). W 1923 roku ochotnicy otrzymali od wągrowczan sztandar, który zachował się do dziś, z napisem: Rzeczpospolita Polska. W okresie międzywojennym działalność jednostki była bardzo ożywiona, czego dowodem jest powstanie w 1927 roku przy OSP orkiestry dętej. W 1937 roku na Rynku miejskim gen. Stanisław Taczak, wiceprezes ZG Związku OSP RP, przekazał autopogotowie strażackie, ofiarowane przez społeczeństwo.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 11 Z 14 MARCA 2018 R.

Burmistrz przeciwny tresurze zwierząt

Cyrk Zalewski odwiedzi Wągrowiec 16 marca.

Burmistrz Krzysztof Poszwa jest zagorzałem przeciwnikiem cyrkowej tresury dzikich zwierząt. Były przewodniczący Koła Partii Zielonych w Wagrowcu. przeprosił burmistrza.  

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 11 Z 14 MARCA 2018 R.

Sołtysi się szkolili

Wielkie pieniądze z różnych źródeł mogą trafić do gmin i sołectw. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego poinformowali o tym samorządowców.

 

Sołtysi, burmistrzowie i wójtowie z powiatu wągrowieckiego oraz zaproszeni goście spotkali się w auli Zespołu Szkół nr 1, największej tego typu placówki w Wielkopolsce. Pomysłodawcą forum był wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a organizatorem starostwo powiatowe oraz koło gminne Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Wągrowcu z jego prezesem Leszkiem Łochowiczem na czele. Panel informacyjny poprowadził Marian Witucki, sołtys Sarbii.

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 10 Z 7 MARCA 2018 R.

Śmietnik wielki jak trzy sołectwa

Coraz więcej człowiek wytwarza odpadów, pospolicie zwanymi śmieciami. Co z nimi zrobić?

Historia podwągrowieckiego składowiska odpadów prawie jest tak odległa jak dzieje odrodzonych samorządów w powiecie, które przejęły je w spadku od administracji rządowej. Szybko wówczas zreflektowały się, że składowisko odpadów w Wągrowcu przy ul. Słonecznej nie odpowiada wymogom ochrony środowiska. Inspekcja WIOŚ w Poznaniu zamknęła je na amen, a to wymogło na obu samorządach konkretne działania.

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 10 Z 7 MARCA 2018 R.

Komu brakuje dobrej woli?

FOT.  Archiwum prywatne

Lasy wokół Wągrowca przypominają w niektórych miejscach składowiska odpadów. A wszystko to za sprawą spacerowiczów.

Czytelniczka Głosu Wągrowieckiego zainteresowała nas tematem śmieci, które zalegają na granicy zabudowań i lasów komunalnych. Powraca zatem temat kilkakrotnie pokazywanych na łamach Głosu Wągrowieckiego miejsc naszego wstydu. (...)

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 9 Z 28 LUTEGO 2018 R.

Coraz więcej aut na ulicach

W Wągrowcu pojawia się coraz więcej aut, a na przebudowanych ulicach ubywa miejsc parkingowych...

W ubiegłym roku w stolicy powiatu zarejestrowano 1888 samochodów osobowych i 175 ciężarowych - podaje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. W 2016 roku w rejestrze tego wydziału odnotowano 30 858 zarejestrowanych osobówek. Gdy dodamy te dwie liczby to wychodzi, że wągrowczanie dysponują 32 746 pojazdami osobowymi, czyli średnio na 1 mieszkańca przypada 1,3 auta, chociaż praktycznie więcej.(...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 8 Z 21 LUTEGO 2018 R.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem