wtorek, 23 października
18:36

Przyjdzie kryska na Matyska?

 Fot. Jerzy Mianowski

Wągrowieckie spółki komunalne nie należą w regionie do największych i wybitnie prorozwojowych, poza jedyną, ale w wymagalnym stopniu zaspakajają podstawowe potrzeby komunalne mieszkańców Wągrowca i okolicznych gmin.

Burmistrz Krzysztof Poszwa skroił dla nich nowe garnitury, które do końca kadencji mogą okazać się za ciasne i poprują się. W  swoim programie wyborczym założył obniżanie kosztów opłat za podstawowe usługi komunalne i media, a w najgorszym przypadku utrzymanie ich na poziomie zastanym, czyli sprzed 2014 r. Miasto powstrzymało się od podwyżki wody i ścieków, zaś burmistrz myśli o bezpłatnej komunikacji. Pierwsze kroki w tym kierunku już zrobił, wprowadzając dla seniorów 60+ bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 24 z 15 czerwca 2016 r.

O co tutaj chodzi?

FOT. Jerzy Mianowski

Kwietniowa sesja rady miejskiej przeszła już do historii wągrowieckiego samorządu, a co gorsze, wojewoda wielkopolski unieważnił uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej z powodu istotnego naruszenia prawa.

Podczas tej sesji została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.

NIE, BO NIE?
Klub Radnych Bliżej Ludzi zaproponował kandydaturę radnego Jakuba Zadrogi, który od początku trwania kadencji był członkiem tej komisji.
- Wypełniał swoje obowiązki w sposób rzetelny – ocenia go radna Natalia Pałczyńska.
Podczas głosowania kandydatura radnego Zadrogi glosami radnych klubu radnych Razem dla Wągrowca została odrzucona. Po głosowaniu przewodniczący rady Wiesław Zając stwierdził podjęcie uchwały, na mocy której w skład komisji rewizyjnej wchodzi czterech radnych klubu Razem dla Wągrowca, notabene sympatyzującego z burmistrzem Krzysztofem Poszwą (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 23 z 8 czerwca 2016 r.

Cyrk z cyrkiem

FOT. JERZY MIANOWSKI

Cyrk Wictoria zawitał do Wągrowca i – co było do przewidzenia - zaiskrzyło pomiędzy nim a włodarzem miasta.

Nieprzejednane stanowisko burmistrza Krzysztofa Poszwy wobec pokazów spektakli cyrkowych z udziałem tresowanych zwierząt jest dobrze znane.

BURMISTRZ STANOWCZY
- Zgodnie z prowadzoną przeze mnie polityką nie wydaję i nie zamierzam wydawać zgody na udostępnienie terenów miejskich cyrkom prezentującym widowiska z udziałem zwierząt, jeżeli wnioski takie wpływają do kierowanego przeze mnie urzędu – kilka miesięcy temu odpowiedział Tomaszowi Strejzie z Partii Zielonych na jego list otwarty, w którym domagał się zaprzestania wpuszczania do miasta cyrków ze zwierzętami.
Już w styczniu br. burmistrz odmówił udostępnienia terenu na przeprowadzenie widowiska cyrkowego z udziałem zwierząt przez jeden z bardziej znanych cyrków w Polsce (...)

FOT. Facebook/cyrk wiktoria

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 23 z 8 czerwca 2016 r.

 

Turystyczne marzenia burmistrza...

FOT. JERZY MIANOWSKI

Miasto Wągrowiec uważa się za turystyczne, jednak jego atrakcyjność dla przyjezdnych turystów pod względem infrastruktury i jej walorów jest niewielka.

Promenada nad Jeziorem Durowskim wraz z plażą oraz miejskim amfiteatrem i otaczającym go parkiem wymagają rewitalizacji, nie mówiąc o innych terenach, jak np. o ciągu spacerowym nad rzeką Wełną, między „księżym kacerkiem” a skrzyżowaniem rzek.
– Chciałbym zacząć rewitalizację terenów nad jeziorem i wzdłuż Wełny – deklaruje burmistrz Krzysztof Poszwa (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 22 z 1 czerwca 2016 r.

Nocą też można bywać w muzeum

FOT. Jerzy Mianowski

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie..., ale nie w Muzeum Regionalnym, które zorganizowało Wągrowiecką Noc Muzeów.

W tej placówce nie można było spędzić całej nocy, bo raz - nie ma warunków, a dwa - nie ma tyle do zwiedzania, co w na przykład w poznańskich muzeach. Namiastką ogólnopolskiej Nocy Muzeów było więc otwarcie podwoi skromnej placówki wieczorem.
Dyrektor Małgorzata Kranc ze współpracownikami robią co mogą, jednak przy tak skromnej powierzchni wystawowej i magazynowej za dużo nie da się zrobić. Na bieżąco uczestniczę w życiu tej placówki i zawsze jestem pełen podziwu do dokonań muzealników. Aż prosi się, żeby ich dynamizm działania rozładował się w większym obiekcie... (...)

FOT. Jerzy Mianowski

FOT. Jerzy Mianowski

FOT. Jerzy Mianowski

Więcej w wtorkowym wydaniu Głosu nr 21 z 24 maja 2016 r.

Młodzi kontra starosta

FOT. Konrad Szadkowski

Emocje towarzyszą nie tylko sesjom Rady Miejskiej. Również młodzież potrafi walczyć o swoje prawa w bezpośrednich kontaktach z władzą.

Poniedziałkowa sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej miała burzliwy przebieg. Po złożeniu sprawozdania z działalności rady, podjęciu uchwał o wygaśnięciach mandatów czterech członków oraz ślubowaniu nowych radnych, Ewy Niespodzianej i Agaty Prech, przystąpiono do dyskusji nad ciekawym tematem. MRM złożyła wniosek do starosty o zorganizowanie Powiatowego Konkursu Debat Oksfordzkich.
„Podczas proponowanych debat uczestnicy nabywają doświadczenie w takich kwestiach jak retoryka, negocjacje, umiejętność przekonywania, przekazywania informacji, sztuka argumentacji i kultura rozmowy” – czytamy w uzasadnieniu wniosku. Poproszony o opinię starosta Tomasz Kranc zwrócił uwagę na szereg niedociągnięć uchwały (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 20 z 18 maja 2016 r.

Puste szkoły, pełne przedszkola

FOT. Monika Wanat

W styczniu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty autorstwa PiS, która zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków. Pozostawił jednak rodzicom wolną rękę w kwestii wysłania dziecka wcześniej do szkoły pod warunkiem, że odbędzie ono roczne przygotowanie przedszkolne.

Z przywileju tego skorzystało jednak niewiele osób.W wyniku tych działań powstaje problem – z jednej strony liczba klas pierwszych szkół podstawowych drastycznie maleje, z drugiej – brakuje miejsca w przedszkolach dla najmłodszych, tj. trzylatków. Co w takim przypadku z nauczycielami nauczania początkowego? Czy niewielka ilość uczniów klas pierwszych pociągnie za sobą lawinę zwolnień wśród wychowawców?
Sytuację próbowały ratować samorządy, nakłaniając rodziców do posyłania sześciolatków do szkół. Nie przyniosło to jednak spodziewanego efektu (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 20 z 18 maja 2016 r.

Skatepark całą dobę

Fot. Jerzy Mianowski

Dostęp deskorolkarzy do skateparku nie będzie już ograniczała Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu, która jest gospodarzem tego obiektu.

Młodzież, która na co dzień korzysta ze skateparku, życzyła sobie, by był on otwarty w dogodnych porach, zaś dyrektor SP nr 4, Krzysztof Michalski uważa, że korzystanie z niego winno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem.
- Skatepark został zbudowany po to, by młodzież miała gdzie spędzać wolny czas i realizować swoje pasje, dlatego zdecydowałem, że obiekt ten będzie ogólnie dostępny – mówi burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 19 z 11 maja 2016 r.

Tajemniczy pożar na Średniej

FOT. Konrad Szadkowski

Podejrzany o włamanie i podłożenie ognia JACEK N. to wągrowiecki przedsiębiorca. Jakie były jego motywy i co chciał przez to osiągnąć? Prokuratura stara się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Przy ulicy Średniej w Wągrowcu doszło w majowy weekend do pożaru. Patrol policji w godzinach nocnych zauważył tlący się wewnątrz ogień. Do budynku, na parterze którego znajduje się sklep odzieżowy oraz kancelaria radcy prawnego, została wezwana straż pożarna. Płomienie zajęły część wnętrza sklepu, jednak nie rozprzestrzeniły się na tyle, by spowodować większe szkody. Na miejscu zatrzymano mężczyznę, który rzekomo miał się przyczynić do wzniecenia ognia (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 19 z 11 maja 2016 r.

Tylko wakat, czy już pat?

Fot. Jerzy Mianowski

Wągrowieccy radni miejscy nie potrafili wybrać pełnego składu komisji rewizyjnej.

Kandydatów do komisji rewizyjnej zgłaszały kluby radnych. Aktualnie w radzie funkcjonują dwa kluby: „Razem dla Wągrowca” (12 radnych) i „Bliżej ludzi” (4 radnych). Klub SW 2000 uległ samorozwiązaniu z powodu braku wymaganej liczy radnych (musi być co najmniej 4).
Rządząca większość „Razem dla Wągrowca” zgłosiła czterech kandydatów: Krzysztofa Bucholca, Krzysztofa Tyborskiego, Dionizego Macioszka i Piotra Plewę. Klub „Bliżej ludzi” zarekomendował Jakuba Zadrogę. Głosowania na każdego z nich przyniosły rozstrzygnięcia: Bucholc – 14 za, 5 przeciw, 1 wstrzymał się; Tyborski – odpowiednio 15, 5, 1; Macioszek – 19, 1, 1; Plewa – 20, 0, 1; Zadroga – 8, 11, 2.
Tym samym opozycyjny Jakub Zadroga nie wszedł do komisji rewizyjnej i gremium to ma czteroosobowy skład. Głosy na niego oddali radni z jego klubu oraz z SW 2000 i jeden radny niezależny (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 18 z 4 maja 2016 r.

Lewica żyje

FOT. Jerzy Mianowski

Wągrowiecka lewica wcale nie ma się źle: nie współrządzi w powiecie, ale to wcale nie oznacza, że jej nie widać.

Widoczna była w działaniach Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Forum Młodych Socjaldemokratów, Forum Równych Szans i Praw Kobiet Powiatu Wągrowieckiego, Powiatowym Forum Osób Niepełnosprawnych, Sejmiku Lewicy Kobiet, a także w Radzie Powiatu Wągrowieckiego - nie tylko na dole, ale też na szczeblu krajowym, począwszy od udziału w kampaniach programowych i referendum, a na wyborach prezydenckich, samorządowych i parlamentarnych skończywszy. A z inicjatywy FMS utworzono Młodzieżową Radę Miasta Wągrowca.

KROK DO TYŁU
Nie ulega wątpliwości, że w minionej kadencji szeregi partii stopniały. W 2012 r. powiatowa organizacja liczyła 123. członków, którzy działali w kołach: Wągrowiec nr 1, Wągrowiec nr 2, Wągrowiec Gmina, Gołańcz, Wapno, Damasławek, Skoki i Mieścisko. W tymże roku powstało koło nr 4 w Wągrowcu, którego żywot był jednak krótki. W połowie 2015 r. z funkcji szefa rady powiatowej zrezygnował Zbigniew Byczyński i organizacją kierował sekretarz Jan Kryskowiak.
W miniony piątek obradowało zgromadzenie ogólne członków SLD, które miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Wybrano nową radę powiatową i komisję rewizyjną.
Nowym przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wągrowcu został 28-letni Bartosz Piotrowski, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wychowawca w Bursie Szkolnej nr 1 (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 17 z 27 kwietnia 2016 r.

Debata o drogach

Fot. Konrad Szadkowski

Droga dla wielu mieszkańców jest elementem decydującym o wyborze przedszkola, szkoły lub pracy – mówił burmistrz KRZYSZTOF POSZWA na inauguracyjnym spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Wągrowcu.

Pierwsze spotkanie Klubu Obywatelskiego, inicjatywy Platformy Obywatelskiej zachęcającej mieszkańców do uczestnictwa w dyskusjach nad bieżącymi sprawami, odbyło się w piątkowe popołudnie w galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Przewodzili mu członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, starosta powiatu Tomasz Kranc oraz burmistrz Krzysztof Poszwa. Spotkanie dotyczyło dróg powiatowych, ich znaczenia dla rozwoju lokalnej społeczności oraz stanu obecnego arterii, a co się z tym wiąże inwestycji i remontów.

DROGI DOKĄD?
- Spotykam wielu inwestorów zagranicznych i widzę jak duże znaczenie przykładają do tego, by mieć nie tylko dostęp do wykwalifikowanych pracowników, ale też do infrastruktury drogowej, do położenia geograficznego i możliwości wwożenia oraz wywożenia towarów – stwierdził Wojtasiak.
- Linia kolejowa i droga numer 196 w dużej mierze poprawiły dostępność do terenów atrakcyjnych gospodarczo – kontynuował były wicemarszałek województwa, wskazując na obszary wokół Wągrowca (...)

Fot. Konrad Szadkowski

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 16 z 20 kwietnia 2016 r.

Wracam do domu

Fot. Archiwum prywatne

Ordynator Oddziału Wewnętrznego wągrowieckiego szpitala PIOTR CZERWIŃSKI – MAZUR wygrał konkurs na dyrektora medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Jakie ma plany na najbliższą przyszłość i dlaczego wybrał Konin opowiedział Annie Borczykowskiej.

Dlaczego wybrał Pan akurat Konin jako miejsce kolejnej swojej pracy?
- W Koninie spędziłem całe dzieciństwo i lata szkolne aż do matury. Z Koninem także od kilkuset lat związana jest moja rodzina. Od 1990 roku mieszkam w Poznaniu. Najpierw studia, potem praca i szkolenie specjalizacyjne. Na koniec przyjazd do Wągrowca, gdzie trafiłem na wspaniałych współpracowników i piękną okolicę. Zawsze jednak gdzieś w sercu pozostawał Konin. Tam spędzałem z rodziną każde święta i tam są groby moich bliskich... Z Koninem wiążą się też moje bieżące sprawy rodzinne, w ostatnich miesiącach doprowadzając do bezwzględnej konieczności poszukiwania dla siebie miejsca zawodowego gdzieś bliżej tamtych rejonów (...)
Jak na Pańską decyzję zareagowali współpracownicy?
- Odczuwam ogromne wsparcie i sympatię, zarówno ze strony personelu Oddziału Wewnętrznego, jak i dyrekcji szpitala. Kibicują mojemu sukcesowi, choć jednocześnie dodają, że chętnie „podłożyli by mi gdzieś nogę”, żeby mi się jednak w Koninie nie powiodło i żebym został w Wągrowcu. Jestem pewny, że w razie mojego odejścia Oddział Wewnętrzny i cały szpital pozostawiam w dobrych rękach! (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 15 z 13 kwietnia 2016 r.

Po pieniądze marsz

Fot. Tomasz Sosnowski

Nie ma masowego najazdu rodziców mających ubiegać się o pieniądze na dzieci z rządowego programu 500+. Są za to pytania, jak wypełniać wnioski. Egzamin z pomocy wnioskodawcom przechodzą urzędnicy, których skierowano do obsługi programu.

Na automatycznych, szklanych drzwiach prowadzących do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu dwie naklejki z logo Rodzina 500+. Jedna informuje, gdzie odebrać wnioski, druga dokąd się udać z wypełnionym formularzem. W ciągu pierwszych dwóch dni przyjęto 121 wniosków, w tym 89 na pierwsze dziecko i 42 na kolejne pociechy. Drogą elektroniczną wpłynęło nieco ponad 100 wniosków

MATKA Z DZIECKIEM
Przed urzędem spotykamy matki. Liczą, że rządowe pieniądze podreperują ich budżety domowe.
- U mnie tylko mąż pracuje i ma najniższą krajową. Z przygotowaniem dokumentów nie było problemów, ponieważ mam jedną córkę i potrzebowałam tylko PIT – podkreśla pani Weronika.
Z córeczką Zosią do urzędu wybrała się pani Natalia. U niej w domu też pracuje tylko mąż i też wyciąga miesięcznie najniższą krajową. Ich córka ma kłopoty ze zdrowiem.
- Mam dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Co roku Zosi trzeba kupować nowe okulary, bo ma dużą wadę wzroku. Te pieniądze bardzo nam pomogą – mówi mama dziewczynki (...)

POLITYKA I EKONOMIA
Rodzina 500+ to sztandarowe hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości podczas ostatniej kampanii do parlamentu. Po triumfie i sformowaniu rządu Beaty Szydło, przystąpiono do realizacji tego pomysłu. Rocznie ma to kosztować ok. 22 mld złotych. Ekonomiści są wstrzemięźliwi w ocenie makroekonomicznych skutków wprowadzenia tego programu. Wiele będzie zależało od kolejnych posunięć rządu i zapowiadanego uszczelnienia systemu podatkowego. W skali mikro, na terenie powiatu wągrowieckiego, na program potrzeba 75 milionów złotych. To więcej niż roczny budżet Wągrowca, ale na finanse lokalnych samorządów nie powinno mieć to większego wpływu. Gminy mają być jedynie przekaźnikiem pieniędzy przysyłanych z Warszawy.

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 14 z 6 kwietnia 2016 r.

Starej klasy czar

FOT. Archiwum Gimnazjum nr 1

Współczesna szkoła pełna jest techniki, multimediów, uczniowie pracują przy interaktywnych tablicach. Powszechny jest dostęp do telefonów. Pół wieku temu szkoła wyglądała inaczej.

Przypomnienie tego, jak było, jest założeniem projektu realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną i Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. Jego autorkami są: Aneta Andrzejewska, kierownik filii tejże biblioteki oraz Teresa Rydz, nauczyciel - bibliotekarz z gimnazjum. Panie niemałym wysiłkiem wyposażyły „starą klasę” w sprzęty szkolne używane w szkołach do 1960 roku. Wszystkie one pochodzą z okolic Wągrowca. Znajdziemy tutaj ławki, globusy, tablicę, dzienniki zajęć, zeszyty, podręczniki, książki, świadectwa szkolne, elementy ubioru, liczydła, dzwonki, zdjęcia itp.
- Celem projektu jest ukazanie biblioteki szkolnej jako centrum kultury uczniowskiej, miejsca, interesującego, przekazującego informacje uczniom w sposób plastyczny, przestrzenny - informują organizatorki. - Projekt zakłada możliwość zwiedzania lub prowadzenia zajęć przez nauczycieli gimnazjum, nauczycieli innych szkół bądź placówek oraz społeczność wągrowiecką. Każda osoba zainteresowana obejrzeniem „starej klasy” jest mile widziana w bibliotece gimnazjum w dni nauki szkolnej w godzinach 9-14. Zachęcamy do odwiedzenia tego magicznego miejsca (...)

FOT. Archiwum Gimnazjum nr 1

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 13 z 30 marca 2016 r.

Urokliwy zakątek?

FOT. Rafał Różak

Zobaczyć skrzyżowanie rzek w Wągrowcu i umrzeć. To zdanie powinno odnosić się do czegoś pięknego i  uroczego. Tymczasem w pobliżu krzyżówki Wełny i Nielby miejscami jest po prostu paskudnie.

Przeglądając portale internetowe i materiały promujące Wągrowiec trudno nie odnieść wrażenia, że wągrowieckie skrzyżowanie dwóch rzek to atrakcja tak wyjątkowa, że trzeba ją zobaczyć. Wielu turystów przyjeżdża do Wągrowca z dalekich stron z nadzieją równą wręcz pewności, że zobaczą urokliwe miejsce, które zapadnie w ich pamięci na długi czas.
Teraz jednak zejdźmy na ziemię i sprawdźmy jak wygląda to w rzeczywistości. Z parą zakochanych turystów przebyliśmy drogę od skrzyżowania rzek w kierunku Rynku, aby doświadczyć tych wyjątkowych doznań estetycznych, o których zapewniały materiały marketingowe. Po przebyciu tej drogi pozostał jednak tylko niesmak i żal, że planując wypad na weekend wybór padł akurat na Wągrowiec (...)

FOT. Rafał Różak

FOT. Rafał Różak

FOT. Rafał Różak

FOT. Rafał Różak

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 13 z 30 marca 2016 r.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem