sobota, 23 lutego
01:07

Wielka niewiadoma

Fot. Konrad Szadkowski

Miało nie być zwolnień nauczycieli i dwuzmianowości w szkołach, jak zapewniała minister Zalewska. Oba te założenia wydają się demagogią, między innymi dlatego nauczyciele ogłosili strajk.

W zeszły piątek w całym kraju do strajku zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego przystąpiło ok. 37 pro. placówek. W Wągrowcu i na terenie gminy w strajku wzięli udział nauczyciele ze: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej w Łaziskach oraz Zespołu Szkół w Żelicach (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 14 Z 5 KWIETNIA 2017 R.

Nowość w eterze

Fot. Bartek Szachta

To nie żart primaaprilisowy. W środę, 29 marca startuje pierwsze w historii Wągrowca radio lokalne.

Wasze Radio, bo tak się będzie nazywać, nadawać będzie z czterech stacji umiejscowionych w Wągrowcu, Gołańczy, Janowcu Wielkopolskim i Mogilnie, przy czym promień każdego nadajnika obejmie zasięg 40 kilometrów. Będzie to w pełni profesjonalna stacja radiowa nadająca w standardzie RDS na częstotliwościach 97,2 FM oraz w Internecie.
- Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie na naszej antenie – mówi założyciel radia Dariusz Piekarski (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 13 Z 29 MARCA 2017 R.

Oszukani i zdradzeni

Fot. Konrad Szadkowski

W czwartek w całym kraju pracownicy Poczty Polskiej wyszli na ulicę. W Wągrowcu protestowało kilkadziesiąt osób.

„Mamy godność!”, „Zarząd do roboty za 1500 złotych!” „Precz z wyzyskiem!” i wiele podobnych haseł wykrzykiwali pocztowcy z Wągrowca, Budzynia i Rogoźna. Domagają się podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto, odtworzenia rezerwy chorobowo-urlopowej, przywrócenia premii czasowej i reorganizacji oraz zmniejszenia rejonów.
Strajk zorganizowano bez udziału związków zawodowych, które według pracowników poczty nie spełniają swojej roli i nie dbają o interesy pocztowców. Zarząd Poczty próbował powstrzymać pracowników przed uczestnictwem w proteście, sugerując, że jest on nielegalny, co jednak mija się z prawdą.
W ciągu sześciu lat pracownicy Poczty Polskiej otrzymali tylko 250 zł brutto podwyżki. Wcześniej zabrano im jednak premię czasową, co ostatecznie doprowadziło do obniżki wynagrodzenia i obecnie zarabiają 2150 zł brutto (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 12 Z 22 MARCA 2017 R.

 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski
 • Autor: Konrad Szadkowski

Kto to posprząta?

Fot. Konrad Szadkowski

Przez ostatnie lata prace porządkowe w mieście wykonywała na zlecenie urzędu jedna firma. Jej monopol właśnie się kończy na rzecz samorządu.

Do redakcji Głosu Wągrowieckiego wpłynął obszerny list od Czytelnika, który poza przykładami zaniedbań ze strony firmy wykonującej usługi utrzymania zieleni miejskiej pytał o niejasne zasady udzielenia jej zleceń. Czytelnik odwołuje się do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 11 Z 15 MARCA 2017 R.

Hotel czeka na podpis

Fot. Kompasinwestycji.pl

Jeśli wszystkie procedury przeprowadzone będą pomyślnie, to już w tym roku zostanie uruchomiona inwestycja pod nazwą: Condo Hotel Aqua Aparts (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 11 Z 15 MARCA 2017 R.

Przejrzyste interesy

Marek Drobik sam jest przedsiębiorcą i dobrze wie, co sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej. Fot. Konrad Szadkowski

Radny miejski proponuje powołanie nowej komisji, skupionej na zagadnieniach działalności gospodarczej.

Marek Drobik, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, wyszedł z inicjatywą powołania komisji rozwoju przedsiębiorczości i transparentności, powołując się na ustawę o samorządzie gminnym, która przewiduje powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań.
„Jeśli przyjmiemy, iż rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu lokalnej społeczności, który wpływa na jej rozwój w sposób bezpośredni (miejsca pracy) czy pośredni (dochody do budżetu państwa i miasta i ich redystrybucja na poziomie lokalnym), to należy tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości i dobrej atmosfery dla biznesu (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 10 Z 8 MARCA 2017 R.

Jak cię widzą, tak cię malują

Na promocyjnych roszadach nie kończą się zmiany w regulaminie organizacyjnym magistratu.

Ostatnia zmiana w tymże regulaminie nie jest ostatnią, ale też nie była pierwszą W ubiegłym roku dwukrotnie go krojono. Ot, życie wywołuje zmiany.
- Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdej struktury, jest to proces stopniowy i nieustanny. Urząd Miejski także musi się zmieniać, bo zmienia się otoczenie w którym funkcjonuje. Dlatego Burmistrz Miasta Wągrowca regularnie dokonuje korekt struktury organizacyjnej magistratu - poinformował nas Tomasz Hoffmann, którego dotknęły zmiany w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta i teraz pracuje w komórce pn. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji Społecznej.

CICHO SZA BURMISTRZA
Burmistrz nie udzielił nam odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, między innymi. jaka jest jego ocena rozwiązanego Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, w którego miejsce powstał Wydział Gospodarki i Promocji. W nowej strukturze wydział ten nadzoruje zastępca burmistrza Bogdan Smykowski, zaś Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji bezpośrednio podlega burmistrzowi Krzysztofowi Poszwie (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 9 Z 1 MARCA 2017 R.

Sztuka w trzech aktach

Fot. Konrad Szadkowski

Po ciężkim boju reforma oświaty w Wągrowcu przybiera kształt, który zadowala niemal wszystkich.

To był ciężki tydzień dla wszystkich zaangażowanych w reformę oświaty, począwszy od władz miasta, przez dyrektorów i nauczycieli szkół, po rodziców dzieci, których ta reforma dotyczy. Po burzy, jaką wywołał pierwszy projekt uchwały, zakładający włączenie Gimnazjum Miejskiego w struktury Szkoły Podstawowej nr 4, przedstawiony przez wiceburmistrza Bogdana Smykowskiego na posiedzeniu wspólnym Komisji Edukacji i Rozwoju Miasta we wtorek 14 lutego, kolejne dni przynosiły nowe rewelacje (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 8 Z 22 LUTEGO 2017 R.

Już czas na modernizację

Fot. Konrad Szadkowski

Od 1 kwietnia 2016 r., po decyzji Rady Miejskiej o likwidacji Straży Miejskiej, w wągrowieckich strukturach miejskich działa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Czy stan bezpieczeństwa w mieście po zeszłorocznych zmianach jest stabilny?

Wydział BiZK przejął część zadań poprzedniego organu i wśród nich ma przede wszystkim kontrolę porządku i bezpieczeństwa, w ramach których współpracuje z policją.

CO ROBI?
Sprawuje pieczę m.in. nad stanem zanieczyszczenia miasta wynikającm z istnienia dzikich wysypisk śmieci, poprawną segregacją odpadów przez mieszkańców, spalania odpadów, legalną wycinką drzew czy problemem bezdomnych zwierząt. Inne zadania wydziału związane są z zarządzaniem kryzysowym, niemilitarnym przygotowaniem obronnym, współpracą ze strażą pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną, ochroną informacji niejawnych i danych osobowych oraz miejskim systemem monitoringu wizyjnego. W wydziale zatrudnione są cztery osoby. Dwie z nich bezpośrednio obsługują monitoring; dwie pozostałe zajmują się sprawami takimi jak: bezpieczeństwo, obrona cywilna; sprawami związanymi z poborem wojskowym oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Wągrowcu (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 7 Z 15 LUTEGO 2017 R.

Jak miasto walczy ze smogiem?

Fot. Jerzy Mianowski

Póki trwa zima, póty będziemy mówić o walce ze smogiem, a potem... przyjdzie lato.

Latem będziemy gromadzić węgiel, drewno oraz... zbyteczne rzeczy, które pójdą zimą do pieca. Ta karuzela trwa w Wągrowcu, zresztą nie tylko u nas, od wielu lat. Pierwszy demokratyczny samorząd na początku lat 90-tych ubiegłego wieku wziął się za walkę ze smogiem. Próbowano przyznać ulgi w podatku od nieruchomości. Skorzystać z niej mógł mieszkaniec, który zrezygnuje z ogrzewania węglem domostwa. Wnet ta metoda walki ze smogiem nie wypaliła, bo węgiel była bardzo tani w stosunku do gazu lub innego paliwa alternatywnego i nie było chętnych na wspomniane ulgi. Ludziom nie kalkulowała się ta oferta, zresztą miastu, potrzebującemu wtedy dochodów, również.

U NAS BEZ ZMIAN...
W Wągrowcu od tego czasu nic się nie zmieniło, co miałoby wpływ na poprawę jakości powietrza. Nadal wrogiem numer jeden jest tzw. niska emisja, czyli wszystko to, co wydobywa się z kominów i rur wydechowych aut (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 7 Z 15 LUTEGO 2017 R.

Sam przeciw wszystkim

Fot. Konrad Szadkowski

Proponowane przez burmistrza Wągrowca zmiany w strukturze szkół, wynikające z reformy edukacji, spotkały się z falą negatywnych opinii.

We wtorek na posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej pojawili się dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, przedstawiciele rad rodziców, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczycielskiej Solidarności. Zastępca burmistrza Bogdan Smykowski przy wsparciu kierownik Wydziału Oświaty Marioli Czelnej zaprezentował projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zakłada ona m.in. włączenie Gimnazjum Miejskiego w struktury Szkoły Podstawowej nr 4 na pierwsze kilka lat, zaś od 2020 powstanie oddzielnej placówki. Władze twierdzą, że jest to najlepsze rozwiązanie dla dzieci, gdyż nie zmusza ich do przenoszenia z jednej szkoły do drugiej, zaś część nauczycieli nie straci pracy, co czekałoby ich w przypadku przekształcenia gimnazjum w nową szkołę podstawową (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 7 Z 15 LUTEGO 2017 R.

Smogowy zawrót głowy

fot. Konrad Szadkowski

Zima. I co? Śnieg. Mróz. Choinka. Dym. Dym? Smród! Syf, którym wypełnione jest powietrze od listopada do marca.

 

Rzecz zdawałoby się tak wszechobecna, że jej nie zauważamy. Jakby chmura węglowego smrodu była naturalną częścią zimowej scenerii. Ale każdy ma takiego sąsiada (sąsiadów), który wypuszcza syf w ilościach hurtowych. Jakby w piwnicy miał zamurowany parowóz, który co godzinę rusza ze stacji. I momentalnie okolicę zasnuwa gęsta ściana dymu, który dziwnym trafem wali w twoje okna, wciska się szczelinami i już czujesz ten smród w pokoju. Jesz sobie obiad, a wdychasz węgiel. Inaczej: pół biedy, gdy to węgiel. Czasem czujesz w powietrzu starą kanapę, czasem torby foliowe, to znów zdechłego kota. Cicha solidarność? Co robisz? Nic. Przecież to normalne. Sam puszczasz taką samą ścianę dymu...

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 6 Z 8 LUTEGO 2017 R.

Reforma, czyli chaos bez uzasadnienia

fot. Natalia Szymańska

O zmianach, jakie niesie ze sobą reforma szkolnictwa i wynikających z niej problemach z HALINĄ LUBAWĄ-RAJKIEWICZ, prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Miasta i Gminy Wągrowiec, rozmawia Konrad Szadkowski.

 

Jakie plany ma oddział ZNP w Wągrowcu w związku ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie dotyczące reformy edukacji?
- Ze względu na trwające ferie zimowe Zarząd Oddziału podejmie decyzje na najbliższym posiedzeniu tuż po feriach. Zadaniem Zarządu Oddziału będzie powołanie Regionalnego Sztabu Referendalnego na poziomie oddziału działającego w powiecie. W skład sztabu wchodzą te wszystkie organizacje, które zgłoszą akcję zbierania podpisów pod pytaniem referendalnym. Ponadto czeka nas zorganizowanie spotkania przewodniczących rad rodziców ze szkół i placówek oświatowych, na którym uzyskają informację o prowadzonej akcji i jej celach oraz otrzymają wzór formularza, na którym będą składane podpisy. Przedstawiciele sztabu wystąpią z prośbą do przedstawicieli rad rodziców o ewentualną pomoc w  zbieraniu podpisów wśród rodziców, opiekunów itp. Kolejne zadanie to zorganizowanie spotkania prezesów ognisk w celu przekazania formularza referendalnego i poinformowanie o akcji wśród pracowników z danej placówki


Czy mogłaby Pani wyjaśnić genezę projektu referendum? Jakie są jego cele?
- Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy minister edukacji Anny Zalewskiej brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian...

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 6 Z 8 LUTEGO 2017 R.

Ferie z historią

fot. 2 X Konrad Szadkowski

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu rozpoczęli warsztaty historyczne w ramach projektu „Wągrowiec – czas odnaleziony”.

 

Podobnie jak rok temu kilkunastoosobowa grupa młodzieży szkolnej pod opieką nauczycieli DanutySebastiana Chosińskich będzie badać historię Wągrowca, tym razem pod kątem Powstania Wielopolskiego.
- Postaramy się wytyczyć ścieżki edukacyjne dotyczące powstania wielkopolskiego. Mam nadzieję, że będzie to równie dobra i owocna zabawa jak w zeszłym roku. Foldery, które wydał Urząd Miejski, dotyczące wągrowieckich Żydów i Niemców, rozchodzą się jak świeże bułeczki – mówił Marcin Moeglich, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego.

 

Przypomnijmy, że rok temu uczestnicy warsztatów opracowali szlaki historyczne, przybliżające miejsca związane z wągrowieckimi Żydami i Niemcami, żyjącymi w Wągrowcu przed drugą wojną światową...

 

Uczniowie wykonują pracę, która przybliża zapomniane karty historii.

 

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 5 Z 1 LUTEGO 2017 R.

Szkoło, dziękujemy, że byłaś, jesteś i będziesz! (FOTORELACJA)

Fot. Jerzy Mianowski

Nie inaczej należało podziękować nauczycielom i uczniom, bez których w Wągrowcu nie byłoby Szkoły Podstawowej nr 4.

Placówka ta ma już 50 lat, historię niezwykłą, zawirowania, zakręty. Różne czasy widziała, przeżyła niemało. Trwała, trwa i trwać będzie.
Szmat czasu, dwie setki pedagogów i mnóstwo absolwentów, a wśród takie znakomitości jak: prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor ds. medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; prof. dr hab. Bernard Mendlik z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Sebastian Grek, wyjątkowy aktor teatralny i filmowy, znakomity konferansjer, Człowiek Roku 2009; Artur Siódmiak, piłkarz ręczny, reprezentant Polski, uczestnik igrzysk olimpijskich, wicemistrz świata i brązowy medalista; Monika Drybulska-Stefanowicz, maratonka, olimpijka z Aten, Pekinu i Rio de Janeiro, mistrzyni Polski w półmaratonie i maratonie; ojciec Tomasz Wieczorek, paulin, pracuje w Prowincji Niemieckiej Zakonu Paulinów w Bawarii; Jacob A – Kuba Arendt, odkryty w murach szkoły wielki talent muzyczno – artystyczny, wokalista, twórca tekstów, współpracujący z najlepszymi artystami muzyki elektronicznej; Bartosz Kuźniarek, znakomity tancerz hip hopowy, podbił wiele scen w Polsce (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 4 z 25 stycznia 2017 r.

 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski
 • Autor: Jerzy Mianowski

Smog nad miastem

Fot. Konrad Szadkowski

Jakość węgla oraz kotłów grzewczych to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, o których zrobiło się głośno na początku roku. Jak możemy temu zaradzić?

Na początku stycznia, kiedy temperatura znacznie spadła, w wielu miastach Polski pojawił się problem ze smogiem. Poziom zanieczyszczeń niepokojąco przekroczył normy, co odbiło się szerokim echem w mediach o ogólnopolskim zasięgu.

U NAS NIE INACZEJ
Wągrowiec również nie jest wolny od problemu zanieczyszczonego powietrza. W grudniu 2016 roku poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 został przekroczony siedem razy, osiągając maksymalnąwartość w połowie miesiąca w wysokości 119 µg/m3, gdzie dopuszczalna norma wynosi 50 (...)

Więcej w środowym wydaniu Głosu nr 3 z 18 stycznia 2017 r.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem