Głosuj i wybieraj

  • Drukuj

Przypominamy zasady głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych 13 października.

3331 47223331 4722

Dostaniemy do ręki
Na karcie do głosowania umieszczone będą oznaczenia list zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym, zawierające numer listy oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego wraz z symbolem graficznym komitetu wyborczego, w kolejności wzrastającej numerów list. Pod oznaczeniem każdej listy podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów zarejestrowanych na danej liście
Tylko na jedną listę!
W wyborach parlamentarnych wyborca może zagłosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.