Celnie trafiali do tarczy i kura

  • Drukuj

Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu zorganizowało strzelanie z okazji Dnia Solidarności i Wolności.

Strzelanie statutowe odbyło się na strzelnicy bractwa w Kobylcu. Rozegrano konkurencje zarówno z broni pneumatycznej, jak i palnej. Przybyłych członków bractw z: Budzynia, Piły, Wągrowca i Tarnowa Podgórnego powitał prezes Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu brat Bogdan Gajewski. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 35 Z 28 SIERPNIA 2019 R.