Veolia się nie poddaje

  • Drukuj

Temat budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu nie cichnie, pomimo zdecydowanych działań burmistrza.

Veolia Energia Poznań, mimo sprzeciwu mieszkańców wyrażonego dobitnie podczas spotkania w hotelu Pietrak 11 lipca oraz oświadczenia burmistrza Jarosława Berendta wydanego tydzień później, w którym zapowiedział, odstępuje „od jakichkolwiek działań zmierzających do budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu” nadal nie rezygnuje z planowanej inwestycji. W ubiegłym tygodniu spółka wydała oświadczenie. Jego pierwszy akapit brzmi:
„Veolia Energia Poznań uważa, że zrealizowanie projektu „Nowa energia dla Wągrowca” przyniesie mieszkańcom miasta korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Jesteśmy przekonani, że ten projekt długofalowo będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ciepłownictwa i gospodarkę odpadami w Wągrowcu”. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 31 Z 31 LIPCA 2019 R.