Dlaczego zapłacimy więcej za śmieci?

  • Drukuj

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu radni przegłosowali uchwałę ustalającą nowe stawki za odbiór odpadów.

O zapowiadanych podwyżkach informowaliśmy już na naszych łamach przed tygodniem, jednak wówczas nie wszystko było przesądzone. Nowe ceny miały zostać dopiero zatwierdzone przez Radę Miejską, która obradowała w ubiegły czwartek.
Najważniejszą częścią kosztów jakie ponosi miasto są koszty przetworzenia odpadów komunalnych. Zmiany nastąpiły w ostatnich latach, a dokładnie od 2016 koszty przetwarzania odpadów dość gwałtownie rosną. Tłumaczył to podczas obrad Waldemar Szygenda, dyrektor Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie, której to spółki gmina miejska Wągrowiec jest udziałowcem. To przede wszystkim wzrost cen zagospodarowania frakcji energetycznej. Rozporządzenie ministra środowiska, które zakazuje przechowywania odpadów energetycznych, spowodowało nadwyżkę w składowiskach. Przykładowo w roku 2018 za przekazanie do dalszego przetworzenia tego typu odpadów spółka płaciła 199 zł netto, zaś dziś cena skoczyła do kwoty 360 zł netto za tonę.
- Osiemdziesięciu procentowy wzrost dla prawie połowy materiału, który przetwarzamy, to jest bardzo dużo - podkreślił dyrektor MSOK.
Innym czynnikiem jest ilość i koszt przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i według dyrektora Szygendy jest ich bardzo dużo w porównaniu z latami poprzednimi.
- Te ilości prawie podwajają się corocznie – mówił Szygenda. – Na ten rok przewidujemy, że będzie ich ponad 650 do 800 ton, a koszt ich zagospodarowania wzrósł jeszcze bardziej. Z jednej strony to także materiał energetyczny, a z drugiej wymaga specjalnego przetworzenia niektórych frakcji, zwłaszcza metalu, stąd ceny przetwarzania są bardzo wysokie.
W 2018 r. spółka płaciła za dalsze przetwarzanie 250 zł za tonę odpadów, zaś pod koniec roku była to już kwota 550 zł. W tym roku po przetargu nowa firma zaproponowała 640 zł za odbiór odpadów do dalszego przetwarzania.
Wzrosły też koszty składowania, które wynikają z międzynarodowych zobowiązań Polski w kwestii ograniczenia składowania odpadów. Do roku 2020 roku Polska powinna ograniczyć składowanie odpadów do 30 procent. W roku 2017 stawka wynosiła 24,15 zł za tonę, w 2018 r. 140, w 2019 170, zaś w przyszłym ma wynosić 270. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 14 Z 3 KWIETNIA 2019 R.