Kto nadzoruje miejskie spółki?

  • Drukuj

W samorządzie miejskim działa sześć spółek komunalnych, które wbrew pozorom nie są pozbawione nadzoru właściciela i nie chowają się za parawan kodeksu.

Kodeks prawa handlowego reguluje funkcjonowanie spółek, w tym tych z ograniczoną odpowiedzialnością, a takowymi są wągrowieckie spółki komunalne: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Komunikacji Miejskiej, Aquapark Wągrowiec, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych, Veolia Wągrowiec. W większości z nich miasto posiada 100 proc. udziałów, poza MSOK, gdzie gmina miejska obejmuje 17 proc. udziałów i Veolią, w której miasto ma ich 50 proc.
Na straży - zgodnie z prawem - działalności spółek stoją rady nadzorcze we wszystkich dziedzinach ich działalności, których składy ustala właściciel, czyli Gmina Miejska Wągrowiec. Decyduje o tym przewodniczący zgromadzenia wspólników, czyli burmistrz Jarosław Berendt, powołując i odwołując członków rad nadzorczych. Rady podlegają odpowiedzialności karnej za swoje działania. Nie mają jednak prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
Nie każdy obywatel może zostać członkiem rady nadzorczej. Kandydaci muszą spełniać ustawowe wymogi w zakresie wykształcenia oraz złożyć egzamin państwowy, który do łatwych nie należy.
Właśnie teraz odbywają się walne zgromadzenia wspólników, podczas których burmistrz nie tylko ocenia działalność spółek w minionym roku, ale też przedkłada zarządom zmiany w składach rad nadzorczych. Zmian było kilka, zarówno odwołujących, jak i powołujących. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 12 Z 20 MARCA 2019 R.