Ciąć czy nie?

  • Drukuj

Drzewa zasadzone w ogródkach przydomowych często osiągają wysokość, która sprawia problem lokatorom mieszkającym na wyższych piętrach.

Do naszej redakcji trafił anonimowy list mieszkańca osiedla Wschód, który krytycznie odniósł się do ogłoszenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu, jaki zostało przedstawione w marcu mieszkańcom osiedla. Spółdzielnia informuje w nim o zamiarze złożenia wniosku do burmistrza Wągrowca o wydanie zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów powyżej 1,5 metra wysokości z terenu ogródków przydomowych. „Usunięcie drzew i krzewów w roku bieżącym będzie wykonywane na koszt Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach następnych jeśli użytkownik nie zgłosi do Administracji Spółdzielni, będzie usuwał je na swój koszt” – czytamy w ogłoszeniu. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 20 Z 16 MAJA 2018 R.