Sam przeciw wszystkim

  • Drukuj

Fot. Konrad SzadkowskiFot. Konrad Szadkowski

Proponowane przez burmistrza Wągrowca zmiany w strukturze szkół, wynikające z reformy edukacji, spotkały się z falą negatywnych opinii.

We wtorek na posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej pojawili się dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, przedstawiciele rad rodziców, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczycielskiej Solidarności. Zastępca burmistrza Bogdan Smykowski przy wsparciu kierownik Wydziału Oświaty Marioli Czelnej zaprezentował projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zakłada ona m.in. włączenie Gimnazjum Miejskiego w struktury Szkoły Podstawowej nr 4 na pierwsze kilka lat, zaś od 2020 powstanie oddzielnej placówki. Władze twierdzą, że jest to najlepsze rozwiązanie dla dzieci, gdyż nie zmusza ich do przenoszenia z jednej szkoły do drugiej, zaś część nauczycieli nie straci pracy, co czekałoby ich w przypadku przekształcenia gimnazjum w nową szkołę podstawową (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 7 Z 15 LUTEGO 2017 R.