Muzyczna wizytówka miasta

  • Drukuj

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu świętuje czterdziestolecie istnienia. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności przy aplauzie licznie zgromadzonej widowni.

W piątek w murach szkoły pojawiło się wielu znamienitych gości, w tym dyrektorzy placówki lub członkowie ich rodzin, jak też samorządowcy oraz uczniowie placówki wraz z rodzicami. Wszyscy uczcili jubileusz, wspominając początki instytucji, jak i jej dynamiczny rozwój, który wyróżnia szkołę na mapie powiatu wągrowieckiego.
- Dla nas jako uczniów było równie ważne to, aby być świadomym odbiorcą kultury muzycznej, jak też rozwijać się muzycznie w mniejszym lub większym stopniu - zaznaczył Bernard Mendlik, dziekan wydziału edukacji muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wychowanek szkoły.
Kazimierz Miler, emerytowany nauczyciel szkoły, przywołał postacie naczelnika miasta Adama Siwy i przewodniczącego Rady Narodowej Miejskiej Adolfa Markiewicza, którzy niewątpliwie przyczynili się do powstania placówki.
- Adam Siwa zapłacił nawet stanowiskiem za to, że wyprowadził ze starego obiektu wydział finansowy, by zrobić miejsce dla ogniska muzycznego, a następnie szkoły, czym naraził się komitetowi PZPR - wspomniał Kazimierz Miler.
Warto wspomnieć, że zalążek Państwowej Szkoły Muzycznej stanowiło Ognisko Muzyczne działające przy Domu Kultury, kierowane przez Bronisława Zielińskiego, pedagoga, bez którego niestrudzonej pracy nie sposób wyobrazić sobie dzisiejszą szkołę muzyczną. Od momentu powstania w 1958 roku Ognisko stale się rozwijało i powiększało grono uczniów. W 1978 roku przeniosło się do budynku przy ul. Kościuszki 19, gdzie kilka miesięcy później, 1 stycznia 1979 r. powstała Państwowa Szkoła Muzyczna. Przez cztery dekady placówka sukcesywnie ewoluowała, zarówno pod względem rozbudowy pomieszczeń dydaktycznych, jak też poszerzenia swojej oferty edukacyjnej, o czym świadczyła coraz większa liczba pedagogów i ich podopiecznych. Jak wspomniał podczas uroczystości dyrektor szkoły, Marek Rybarczyk, od roku 1979 do dziś w murach szkoły uczyło się 1359. uczniów w systemie cztero- i sześcioletnim. Naukę ukończyło 677. uczniów pod okiem 87. nauczycieli i dzięki pomocy 28. pracowników administracji i obsługi. (...)

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU GŁOSU NR 14 Z 3 KWIETNIA 2019 R.