Najmilsza Maturzystka, najmilszy maturzysta 2018

  • Drukuj

  

www.queensenglish.pl

Rozpoczynamy konkurs na najmilszych maturzystów roku. Często są to osoby aktywne nie tylko w szkołach, ale również poza nimi. Najważniejsza jest sympatia, jaką obdarowują ich koleżanki i koledzy.
W każdej szkole wybieramy Najmilszą Maturzystkę 2018 i Najmilszego Maturzystę 2018, którzy zostaną uhonorowani podczas szkolnej studniówki. Młodzież szkolna głosuje na kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy.
Patronat nad konkursem przyjął Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc.
Jak głosujemy?
1. Z Głosu Wągrowieckiego wycina się kupon, na którym wpisuje się nazwisko wskazanego przez siebie kandydata. Kupony przesyłamy lub osobiście dostarczamy do redakcji Głosu Wągrowieckiego w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 1.
2. Głosujemy na numer 72601, wysyłając SMS (całkowity koszt SMS-a wynosi 1,23 zł). W treści SMS-a wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku maturzysty, np. GWM.45
Termin głosowania mija:
a) dla I LO i ZS nr 1 w Wągrowcu – 17 stycznia 2018 r. o godz.12,
b) dla ZS nr 2 w Wągrowcu i ZS w Gołańczy – 24 stycznia 2018 r. o godz. 12.
3. Nieważne jaką formę głosowania wybierzemy - gazetową czy SMS-ową - każdy głos jest równoważny jednemu punktowi.
4. Prawo głosowania mają wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
5. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną upominki redakcyjne (wtedy na kuponie należy podać swoje dane osobowe zastrzeżone do wiadomości redakcji).
Kto zostanie Najmilszym Maturzystą 2018?
1. Kandydaci, który otrzymają największą liczbę punktów w swojej szkole zostaną ogłoszeni Najmilszą Maturzystką 2018 i Najmilszym Maturzystą 2018 oraz otrzymają Honorowe Statuetki „Koniczynka”, certyfikaty Najmilszego Maturzysty 2018, a także zastaną udekorowani szarfami.
Ogłoszenie wyników plebiscytu
1. Wyniki plebiscytu ogłosimy podczas szkolnych studniówek oraz na łamach Głosu Wągrowieckiego.
2. Ogłoszone wyniki będą ostateczne.
3. Na stronie internetowej www.gloswagrowiecki.pl na bieżąco będą podawane procentowe wyniki SMS-owego głosowania na wszystkich kandydatów.

 

1123123

232235234

  

AKTUALNE, PROCENTOWE WYNIKI GŁOSOWANIA SMS-OWEGO (bez uwzględnienia kuponów drukowanych w papierowej wersji Głosu Wągrowieckiego)