piątek, 14 grudnia
17:00

Mój Pupil 2018

Rozpoczynamy głosowanie na "Mojego Pupila"

 

Rozpoczynamy głosowanie w plebiscycie " Mój Pupil"! Do wygrania wartościowe bony towarowe do Sklepu Zoologicznego "Wodnik" , konsultacja medyczna, pakiet szczepień w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Alicji Serdynieckiej oraz upominki od Gabinetu Strzyżenia Psów i Kotów "Czesio".

TRYB GŁOSOWANIA

Spośród nadesłanych propozycji Czytelnicy drogą SMS- ową będą mogli zagłosować na wybranego pupila. Głosować można wielokrotnie. Głosujemy na numer 72601, wysyłając SMS (całkowity koszt SMS- a wynosi 2,46 zł). W treści SMS- a wpisujemy kod umieszczony przy pupilu, np. GWP.2

ROZWIĄZANIE PLEBISCYTU

Redakcja Głosu na podstawie oddanych głosów i zgodnie z regulaminem wyłoni zwycięskiego pupila.

NAGRODA

Fundatorami nagród są Redakcja Głosu Wągrowieckiego, oraz partnerzy konkursu – Sklep Wędkarsko - Zoologiczny Wodnik, ul. Libelta 20, Gabinet Weterynaryjny Alicja Serdyniecka oraz Gabinet Strzyżenia Psów i Kotów "Czesio", ul. Libelta 20.

CZAS TRWANIA

Konkurs rozpoczynamy wraz datą jego zamieszczenia na portalu Głosu Wągrowieckiego www.gloswagrowiecki.pl oraz w Głosie Wągrowieckim.

Głosowanie rozpoczyna się 12 grudnia i potrwa do 31 grudnia do godz. 23.59.

 

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATOR

 

Organizatorem konkursu jest redakcja Głosu Wągrowieckiego.

 

2. CEL PLEBISCYTU

Celem plebiscytu jest wyłonienie przez czytelników najbardziej ciekawego zwierzaka domowego spośród propozycji,  jakie nadeślą czytelnicy Głosu Wągrowieckiego.

 

3. KATEGORIA

Określenie "pupil domowy" należy rozumieć jako udomowione zwierzę, które zgłasza właściciel lub w jego imieniu rodzic lub opiekun.  Zwierzę to powinno należeć do gospodarstwa domowego właściciela (przykładowo: nie może należeć do zasobów ogrodu zoologicznego lub zostało wypożyczone  ze schroniska).

 

4. ZGŁOSZENIA

Czytelnicy zgłaszają swoich pupili drogą mailową. Zgłoszenie winno zawierać opis zwierzaka oraz fotografię, jak również imię i nazwisko właściciela lub opiekuna, adres mailowy i telefon kontaktowy.

 Opis powinien być zwięzły, a zarazem ciekawy. Zależy nam na dobrych jakościowo zdjęciach, które zostaną  opublikowane na łamach tygodnika i na portalu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: marketing@gloswagrowiecki.pl

 

5. TRYB GŁOSOWANIA

Spośród nadesłanych  zgłoszeń Czytelnicy będą mogli zagłosować na  najsympatyczniejszego  pupila za pomocą wysłanych SMS-ów. Głosować można wielokrotnie na tego samego pupila.

 

6. ROZWIĄZANIE PLEBISCYTU

Właściciel,  którego pupil  otrzyma największą liczbę SMS-ów  otrzyma certyfikat  Opiekuna Najsympatyczniejszego  Pupila Roku oraz zostanie nagrodzony. Pupil Roku też otrzyma  certyfikat oraz  przypinkę. Wyróżnimy też dwójkę następnych opiekunów i pupili, którzy kolejno otrzymają największą ilość głosów.  

 

7. AKCEPTACJA REGULAMINU

Uczestnicy i laureaci plebiscytu  przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie.

 

8. NAGRODA

 Fundatorem nagród jest redakcja Głosu Wągrowieckiego wraz z partnerami plebiscytu.

 

10. CZAS TRWANIA

 Plebiscyt  rozpoczyna się wraz z datą publikacji regulaminu  Głosie Wągrowieckim. Zgłoszenia zwierzaków do udziału w plebiscycie przyjmujemy  do 7 grudnia  br. O terminie rozpoczęcia głosowania poinformujemy na łamach tygodnika i na portalu: gloswagrowiecki.pl

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

Moj ukochany pupil

 

Mój pupil ukochany

 

 Rozpoczynamy druga edycjê plebiscytu Mój Pupil 2018.

Prawie każdy z nas - szczególnie dzieci - posiada udomowionego pupila: zazwyczaj pieska, kotka, zajączka, króliczka, szczura, świnkę morska, myszkę, chomika, czy też egzotyczne zwierzę, np. papużkę, kanarka, żółwika...
Zwierzaki traktujemy jak członków rodziny i trudno nam wyobrazić sobie domowe życie bez nich, bowiem wnoszą wiele radości i szczęścia do rodzinnego ogniska.
Pochwalmy się swoimi ulubieńcami, pokażmy je innym, opiszmy ich, przyślijcie Wasze zgłoszenia do udziału w plebiscycie Mój Pupil 2018.
Serdecznie zapraszamy Czytelników do nadsyłania swoich kandydatów na Pupila roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, a potem do dzieła...

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest redakcja Głosu Wągrowieckiego.

2. CEL PLEBISCYTU

Celem plebiscytu jest wyłonienie przez czytelników najbardziej ciekawego zwierzaka domowego spośród propozycji, jakie nadeślą czytelnicy Głosu Wągrowieckiego.

3. KATEGORIA

Określenie „pupil domowy” należy rozumieć jako udomowione zwierzę, które zgłasza właściciel lub w jego imieniu rodzic lub opiekun. Zwierzę to powinno należeć do gospodarstwa domowego właściciela (przykładowo: nie może należeć do zasobów ogrodu zoologicznego lub zostało wypożyczone ze schroniska).

4. ZGŁOSZENIA

Czytelnicy zgłaszają swoich pupili drogą mailową. Zgłoszenie winno zawierać opis zwierzaka oraz fotografię, jak również imię i nazwisko właściciela lub opiekuna, adres mailowy i telefon kontaktowy.
Opis powinien być zwięzły, a zarazem ciekawy. Zależy nam na dobrych jakościowo zdjęciach, które zostaną opublikowane na łamach tygodnika i na portalu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: marketing@gloswagrowiecki.pl

5. TRYB GŁOSOWANIA

Spośród nadesłanych zgłoszeń Czytelnicy będą mogli zagłosować na najsympatyczniejszego pupila za pomocą wysłanych SMS-ów. Głosować można wielokrotnie na tego samego pupila.

6. ROZWIĄZANIE PLEBISCYTU

Właściciel, którego pupil otrzyma największą liczbę SMS-ów otrzyma certyfikat Opiekuna Najsympatyczniejszego Pupila Roku oraz zostanie nagrodzony. Pupil Roku też otrzyma certyfikat oraz przypinkę. Wyróżnimy też dwójkę następnych opiekunów i pupili, którzy kolejno otrzymają największą ilość głosów.

7. AKCEPTACJA REGULAMINU

Uczestnicy i laureaci plebiscytu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie.

8. NAGRODA

Fundatorem nagród jest redakcja Głosu Wągrowieckiego wraz z partnerami plebiscytu.

10. CZAS TRWANIA

Plebiscyt rozpoczyna się wraz z datą publikacji regulaminu Głosie Wągrowieckim. Zgłoszenia zwierzaków do udziału w plebiscycie przyjmujemy do 7 grudnia br. O terminie rozpoczęcia głosowania poinformujemy na łamach tygodnika i na portalu: gloswagrowiecki.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

Mecenas Kultury 2018

 

Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018

 

Sześć lat temu Głos Wągrowiecki wyszedł z inicjatywą honorowania wągrowczan, którym kultura leży na sercu. Narodziła się piękna idea obdarowywania ich nagrodą Mecenas Kultury Miasta Wągrowca. To wyróżnienie przyznawano głównie za finansowe lub rzeczowe wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych.

 

W powiecie wągrowieckim kultura rozwija się nadzwyczaj prężnie. Wspiera ją wiele podmiotów i ludzi wielkiego serca, bez pomocy których nie doszłoby do realizacji wielu inicjatyw, przede wszystkim niszowych projektów. Osoby te zazwyczaj stoją w cieniu, nie oczekują promocji ani gromkich oklasków.
Mecenat to szczególna forma opieki nad dobrami kultury i sztuki, nad projektami, które potrzebują wsparcia, nad wydawnictwami, nad obiektami, wymagającymi renowacji, nad sztuką uprawianą w gminnej Polsce. Mecenat kultury zazwyczaj ma wieloraki wymiar. Mecenasi kultury to nie tylko sponsorzy, ale też promotorzy, fundatorzy, donatorzy, patroni, a często mecenasami bezpośrednio są twórcy kultury.
Do tej pory laureatami nagrody zostali JM Rektor dr Hubert Paluch prof. nzw. Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Zbigniew Lindner, właściciel Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER, Pałucki Bank Spółdzielczy, Wągrowieckie Fabryki Mebli i Eugeniusz Hańczuk, założyciel i dyrygent Gołanieckiej Orkiestry Dętej.
Zwracamy się z prośbą do samorządów, placówek kulturalnych, stowarzyszeń społeczno - kulturalnych, szkół artystycznych, związków twórczych, twórców i społecznych animatorów kultury, parafii oraz różnych osób, którym dobro kultury w powiecie nie jest obojętne o nominowanie kandydatów do nagrody. Na nominacje oczekujemy do 15 października br. włącznie. Wnioski rozpatrzy kapituła pod przewodnictwem prof. Huberta Palucha w terminie do 18 października br.
Patronat honorowy nad konkursem przyjął starosta wągrowiecki, Tomasz Kranc.

 

REGULAMIN NAGRODY MECENAS KULTURY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 2018


§ 1


Przedmiot i forma nagrody
1.Tytuł Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego ma charakter honorowego wyróżnienia.
2. Rzeczowym wyrazem nagrody jest statuetka oraz certyfikat.
3.Tytuł wraz ze statuetką przyznawany jest firmom lub osobom fizycznym, wspierającym finansowo, rzeczowo lub promocyjnie działania kulturalne i artystyczne w Wągrowcu.
4. Wspieranie kultury może mieć charakter promocyjny, sponsorski lub patronacki.

 

§ 2


Cel nagrody
Celem nagrody Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018 jest:
1) uhonorowanie i promocja podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych wspierających lokalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne,
2) zachęcenie podmiotów i osób fizycznych do wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu oraz promocji wągrowieckiej kultury w kraju i za granicą,
3) propagowanie wśród lokalnej społeczności przekonania o konieczności i efektywności wspierania wągrowieckiej kultury.


§ 3


Kryteria oceny
1. Kryterium główne:
a) wartość artystyczna i znaczenie dla życia kulturalnego powiatu wspieranych przedsięwzięć kulturalnych;
2. Kryteria pomocnicze:
a) bezinteresowność darczyńcy,
b) troska o rozwój lokalnej kultury,
c) różnorodność wspieranych dziedzin sztuki.


§ 4


Tryb przyznawania nagrody
1.Nagrodę przyznaje Bractwo Mecenatu Kultury Powiatu Wągrowieckiego powołane przez redakcję Głosu Wągrowieckiego pod przewodnictwem pierwszego laureata, prof. Huberta Palucha.
2. Kandydatów do nagrody nominują: samorządy, instytucje kultury, szkoły artystyczne, stowarzyszenia społeczno – kulturalne, związki twórcze, parafie, twórcy i artyści oraz media.
3. Bractwo rozpatrzy wnioski nominacyjne w terminie do 18 października br.
4. Wnioski należy wysyłać lub składać pod adresem: Redakcja Głos Wągrowiecki, ul. Janowiecka 1, 62- 100 Wągrowiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. We wniosku nominacyjnym należy podać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby oraz e-mail i telefon, miejsce pracy, stanowisko, krótką charakterystykę kandydata oraz opis jego działań na rzecz kultury uzasadniający przyznanie nagrody.
6. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje starosta wągrowiecki Tomasz Kranc

                                                                                                              REDAKCJA GŁOSU WĄGROWIECKIEGO

 

 

Wakacje w obiektywie

Aby wziąć udział w VII Konkursie Fotograficznym „Wakacje w obiektywie 2018”, wystarczy przesłać do redakcji Głosu Wągrowieckiego co najmniej jedno zdjęcie (można więcej) wykonane podczas tegorocznego lata.

W konkursie mogą wziąć udział amatorzy fotografii zamieszkali w Wielkopolsce, zaś zdjęcia mogą być wykonane nie tylko w kraju, ale też za granicą. Z udziału w konkursie wykluczeni są dotychczasowi laureaci nagrody Grand Prix oraz zawodowi fotograficy.

Elektroniczne zdjęcia, najlepiej w oryginalnej wielkości i wysokiej rozdzielczości, wysyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila wpisujemy „Wakacje w obiektywie 2018”, a w treści należy podać imię i nazwisko autora, wiek i adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie, że przesłane zdjęcia są wykonane przez autora oraz zgodę na publikację swoich danych osobowych. Wskazane jest krótkie opisanie okoliczności wykonania zdjęcia. Na maile ze zdjęciami czekamy do 15 września br.
Jury oceni fotografie w dwóch kategoriach: do 16 lat (młodzież) i powyżej tego wieku (dorośli). Spośród nadesłanych zdjęć w  każdej kategorii jury wybierze 10 prac, które będą poddane osądowi Czytelników poprzez głosowanie SMS-owe, które potrwa do 5 pażdziernika.. Wszystkie 20 zdjęć opublikujemy na naszym portalu www.gloswagrowiecki.pl i w tygodniku Głos Wągrowiecki.
Dla zwycięzców w każdej z kategorii mamy atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia, natomiast Jury wybierze najlepsze zdjęcie spośród wszystkich nadesłanych fotografii. Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę Grand Prix Foto 2018 Głosu Wągrowieckiego.

Tata na medal

 

Dzień Ojca to międzynarodowe święto obchodzone w wielu krajach, ale w różnych terminach. W Polsce obchodzimy je od 1965 roku. Tego dnia małe, starsze i całkiem dorosłe dzieci składają życzenia swoim ojcom, a także obdarowują ich prezentami. Dają tym samym wyraz miłości i szacunku dla nich. Z okazji tego święta przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs.

Kiedy obchodzimy Dzień Ojca?

a. 21 stycznia
b. 15 kwietnia
c. 23 czerwca

 

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, należy wysłać SMS-a o treści GWK. A, B lub C na numer 72601. Koszt SMS-a to: 2 zł + 23% VAT. Na Wasze SMS-y czekamy do 19 czerwca, do godz. 12. Osoby, które wylosują nagrody, powiadomimy telefonicznie.

 

Nagrody:

podwójne wejściówki do kina,
3 podwójne bilety wstępu do Aquaparku,
2 podwójne bilety wstępu do groty solnej,
Nagrody ufundowane przez Wielspin:
3 wejścia do kręgielni,
3 wejścia na masaż gorącymi kamieniami na kręgosłup,
3 masaże twarzy w gabinecie La Rose,
zabieg na twarz BOTOKS W SPRAYU w gabinecie La Rose,
zabieg na twarz MOC 5 WARZYW w gabinecie La Rose.
zabieg na twarz MOC 5 WARZYW w gabinecie La Rose.

 

Biorąc udział w konkursie SMS wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, tj. Głos Wągrowiecki, ul. Janowiecka 1, 62 -100 Wągrowiec, na udostępnienie swojego imienia i nazwiska i zamieszczenie ich na łamach gazety w przypadku otrzymania nagrody.

Świąteczny Konkurs SMS 2018

konkurs44444

Długouchy, sympatyczny szarak jest teraz rzadkością na naszych polach. Ale przed nim, jak co roku, ważne zadanie. Ma dostarczyć dzieciom wielkanocne, drobne prezenty. Czyni to w określonym dniu. W jakim? Oto jest pytanie dla naszych Czytelników:

A. W Wielką Sobotę.


B. W niedzielę wielkanocną.


C. W lany poniedziałek.

Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród wystarczy wysłać SMS-a o treści: GWK. A, B lub C na numer 72601. Koszt SMS-a to: 2 zł + 23% VAT. Na Wasze SMS czekamy do 28 marca, do godz. 12. Osoby, które wylosują nagrody, powiadomimy telefonicznie. Nagrody: - 4 podwójne wejściówki do kina MDK, - 2 podwójne bilety wstępu na basen Aquaparku, - 3 podwójne bilety do groty solnej Aguaparku,- upominek od firmy Tupperware, - nagrody książkowe, - sprzęt sportowy.

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem