środa, 11 grudnia
23:22

Wolontariusz roku 2018

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Już po raz dziewiąty Głos Wągrowiecki i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizują konkurs im. Pauliny Pawlak pn. „Wolontariusz Roku 2018”.

Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu, a także pokazanie, iż nie brakuje osób, które z dobrego serca niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym. Chcielibyśmy też zachować w pamięci Paulinę Pawlak, która mimo śmiertelnej choroby była wolontariuszką. To właśnie ta filigranowa, sympatyczna, uśmiechnięta, piękna młoda kobieta jest bohaterką naszego projektu i wzorem do naśladowania przez młodych wolontariuszy.

Konkurs jest również formą publicznego uhonorowania tych, którzy bezinteresownie i z życzliwością działają na rzecz mieszkańców powiatu, a przez to niosą im pomoc i radość życia.

Wagę naszego projektu docenili Jego Magnificencja Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, prof. nzw. dr Hubert Paluchi Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc, którzy przyjęli honorowy patronat nad konkursem oraz są partnerami organizatorów konkursu.

Już dziś warto zastanowić się, kogo zgłosić do zaszczytnego tytułu „Wolontariusz Roku 2018”. Ustanowiono cztery nagrody (Kryształowe Serca) w kategoriach: młodzież szkolna, dorośli, grupa. Ponadto wręczona będzie nagroda honorowa.

Wnioski nominacyjne należy składać w redakcji Głosu Wągrowieckiego lub wysłać pocztą do 7 stycznia 2019 r.. do godz. 16.00.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kcyńskiej 48, do której to szkoły uczęszczała Paulina Pawlak.

Regulamin konkursu „Wolontariusz Roku 2018” wraz z wnioskiem nominacyjnym przesyłamy w załączeniu.

Z najlepszymi świątecznymi życzeniami Bożonarodzeniowymi

Prezes Zarządu SPL

Redaktor Naczelny

Jerzy Mianowski

 

REGULAMIN IX KONKURSU
„WOLONTARIUSZ ROKU 2018”
O HONOROWĄ NAGRODĘ GŁOSU WĄGROWIECKIEGO
im. PAULINY PAWLAK

§ 1
Organizatorami konkursu pod honorowym patronatem JM Rektora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, prof. nzw. dr. Huberta Palucha i Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca są redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.
§ 2
Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych i grup ludzi czynnie propagujących wolontariat oraz społecznie i dobroczynnie pracujących na rzecz dobra mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
§ 3
Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne działające na obszarze powiatu wągrowieckiego, w tym: samorządy, instytucje, kluby, organizacje pozarządowe, fundacje, parafie, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz laureaci poprzednich edycji konkursu na wolontariusza roku.
§ 4
Kapituła konkursu dokona wyboru Wolontariuszy Roku 2018 w czterech kategoriach:
1. młodzież szkolna,
2. dorośli,
3. grupa,
4. honorowy wolontariusz.
§ 5
Tytułem Honorowy Wolontariusz Roku 2018 może zostać uhonorowana osoba, która położyła szczególne zasługi na rzecz wolontariatu w powiecie wągrowieckim.
§ 6
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nominacji kandydatury do nagrody na adres redakcji Głosu Wągrowieckiego (karta nominacyjna stanowi załącznik do regulaminu). Nominacja powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata/ nazwę grupy, miejsce zamieszkania/działania wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, a ponadto nazwę wnioskodawcy z adresem i telefonem oraz uzasadnienie z opisem działalności kandydata w charakterze wolontariusza w 2018 r.
§ 7
Zgłoszenia kandydatów do nagrody Wolontariusz Roku 2018 należy przesyłać lub składać w redakcji Głosu Wągrowieckiego, 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 1 w terminie do 7 stycznia 2019 r. włącznie. Ponowne zgłoszenie laureata poprzedniej edycji konkursu może nastąpić po dwóch latach.
§ 8
W celu wyboru laureatów redakcja Głosu Wągrowieckiego w terminie do 31 grudnia 2018 r. powoła Kapitułę, które to gremium czuwać będzie nad rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.
§ 9
Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera zwycięzcę w każdej kategorii. Dopuszcza się ewentualność niedokonania tego wyboru. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Kapituła. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać kandydatów do nagrody.
§ 10
Członek kapituły może oddać głos na jedną kandydaturę w każdej kategorii. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie osoba, która otrzyma największą ilość głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły, ale nie mniej niż 50 % składu Kapituły. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
§ 11
W konkursie może wziąć udział nieograniczona ilość kandydatów zgłoszonych przez podmioty i osoby wymienione w § 3.
§ 12
Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni honorowymi nagrodami „Wolontariusz Roku 2018” i „Honorowy Wolontariusz Roku 2018”.
§ 13
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

 

 

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem