Sołtys roku 2018

  • Drukuj

 

 

Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki pomocniczej gminy. Wybierają go mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wbrew pozorom sołtys to pan na wiejskich włościach.
Po raz kolejny redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizują plebiscyt na Sołtysa Roku 2018, którego wyniki ogłosimy 26 sierpnia br. (niedziela) podczas Dożynek Archidiecezjalnych i Powiatowo – Gminnych w Wapnie, których organizatorami będą Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i Urząd Gminy Wapno.
Patronat honorowy nad plebiscytem przyjęli Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i  Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski, prezez Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


GŁOSUJEMY DWOJAKO
1. Z  Głosu Wągrowieckiego wycinamy kupon, na którym wpisujemy nazwisko wskazanego przez siebie sołtysa. Jeśli chcemy uczestniczyć w losowaniu upominków, wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Kupony przesyłamy lub osobiście dostarczamy do redakcji w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1. Głos oddany za pomocą kuponu premiowany jest dwoma punktami.
2. Na numer 72601, wysyłamy SMS (całkowity koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). W treści SMS-a wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku sołtysa, np. GWS.85. Głos oddany za pomocą SMS premiowany jest jednym punktem.
3. Termin głosowania upływa 21 sierpnia (wtorek) o godz. 23.59
4. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną upominki redakcyjne.
5. Regulamin plebiscytu oraz aktualne procentowe wyniki SMS-owego głosowania na wszystkich kandydatów publikowane będą na portalu
www.gloswagrowiecki.pl

KTO ZWYCIEŻY?
1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów zostanie ogłoszony Sołtysem Roku 2018 i otrzyma Honorową Statuetkę Sołtys Roku 2018 i główną nagrodę rzeczową.
2. Sołectwo, z którego zostanie wybrany Sołtys Roku 2018, dostanie nagrodę pieniężną na bieżące wydatki Rady Sołeckiej.
3. Dwaj następni kandydaci z kolejno największą liczbą głosów otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Wyniki plebiscytu ogłoszone podczas dożynek będą ostateczne.