SPORTOWIEC, NADZIEJA, TRENER ROKU 2017

  • Drukuj

Rozpoczynamy doroczny plebiscyt sportowy na najpopularniejszych sportowców i trenerów w 2017 roku.

REGULAMIN

Wybór najpopularniejszych sportowców nastąpi w drodze głosowania Czytelników w dwojaki sposób. Na wybranego kandydata można wysłać SMS lub wycięty z gazety kupon, a także można skorzystać z obu sposobów głosowania jednocześnie. Na danego kandydata głosować można bez ograniczeń.

W głosowaniu SMS-owym wysyłamy SMS o treści podanej w prefiksie, który jest inny dla każdej kategorii. Po oznaczeniu literowym (np. GWX.numer) wstawiamy kropkę i numer kandydata, który jest umieszczony przy jego nazwisko. Koszt każdego SMS-a wynosi 2 zł plus 23 proc. VAT.

Głosowanie za pomocą kuponów wyciętych z gazety: oddajemy głos na kandydata w danej kategorii na odrębnym kuponie. Kupony wezmą udział losowaniu nagród pod warunkiem ich prawidłowego wypełnienia.
Każdy jeden kupon równa się dwóm głosom, SMS równa się jednemu głosowi. Wyniki obu form głosowania sumują się.

Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów ogółem (jeden SMS – 1 punkt, jeden kupon – 2 punkty), podczas gali Głosu Wągrowieckiego otrzyma honorową nagrodę i tytuł, zaś pierwsza piątka w każdej kategorii zostanie także wyróżniona.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się w niedzielę, 25 marca o godz. 15 w kinie MDK podczas Gali Głosu Wągrowieckiego.

Plebiscyt potrwa do 19 marca br., do godz. 24.00.

Regulamin plebiscytu zamieszczony jest na portalu: www.gloswagrowiecki.pl

 

KUPONY W GAZECIE

44